SIMONIS Adrianus Johannes (1931–2020)

SIMONIS Adrianus JohannesKardinalprest. Erkebiskop emeritus av Utrecht (1983–2007).

Født: Adrianus Johannes Simonis ble født torsdag den 26. november 1931 i landsbyen Lisse i bispedømmet Rotterdam i Nederland i en søskenflokk på elleve. Han fikk sin utdannelse ved seminaret i Hageveld og presteseminaret i Warmond.

Prest: Han ble presteviet den 15. juni 1957. Deretter utførte han i to år pastoralt arbeid som kapellan i to sogn i bispedømmet Rotterdam før han i 1959 dro til Roma for videre studier i bibeleksegese i Roma ved Det pavelige universitetet St. Thomas og Det pavelige Bibelinstituttet, hvor han tok doktorgrad i bibelstudier i 1966 med avhandlingen "Die Hirtenrede" om teksten om Den gode hyrde i Johannesevangeliet.

I 1966 vendte han tilbake til hjemlandet, hvor han ble sogneprest i den Haag og kapellan på Røde Korshospitalet, kannik i katedralen i Rotterdam og medlem av bispedømmet Rotterdams pastoralråd.

Biskop: Han ble den 29. desember 1970 utnevnt til biskop av Rotterdam av pave Paul VI (1963–78). Han ble konsekrert den 20. mars 1971 av kardinal Bernard Jan Alfrink, erkebiskop av Utrecht. Han ble den 27. juni 1983 utnevnt til koadjutor-erkebiskop med etterfølgelsesrett av Utrecht av pave Johannes Paul II. Han overtok som metropolitterkebiskop av Utrecht den 3. desember 1983, da kardinal Johannes Willebrands gikk av for å konsentrere seg om vervet som president for Det pavelige rådet for fremme av kristen enhet.

Etter Det annet Vatikankonsil gikk Den katolske kirke i Nederland alt for fort frem, og "revolusjonen" kom ut av kontroll. Da pave Paul VI utnevnte Simonis til biskop av Rotterdam i 1970, begynte den konservative "snuoperasjonen" i landet. I mellomtiden har Roma også i Nederland igjen langsomt begynt å utnevne biskoper som kan være på talefot med flertallet av katolikkene.

Kardinal: Han ble den 25. mai 1985 kreert til kardinalprest av San Clemente av pave Johannes Paul II. Han ble bare den syvende nederlandske kardinal gjennom historien. Han ble medlem av Kongregasjonen for institutter for konsekrert liv og selskaper for apostolisk liv, Kongregasjonen for katolsk utdannelse og Det pavelige rådet for fremme av kristen enhet. Han ble valgt til president for den nederlandske bispekonferansen, en post han har hatt siden. Han ble president for kommisjonene for undervisning og for religion. Han ble utnevnt til storkansler for det katolske universitetet i Nijmegen.

Han deltok på den andre ekstraordinære bispesynoden høsten 1985, den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990, den første bispesynoden for Europa høsten 1991 og den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001. Han deltok i konklavet den 18. og 19. april 2005 som valgte pave Benedikt XVI. Han deltok på den ellevte ordinære bispesynoden i oktober 2005 etter pavelig utnevnelse.

Kardinal Simonis viet seg særlig til forsvaret av den katolske lære om ekteskapet, familien og menneskelivets ukrenkelige verdi. Den 13. november 2006 sendte han i henhold til kirkeretten sin avskjedssøknad til paven i anledning sin 75-årsdag den 26. november 2006, og den 14. april 2007 innvilget pave Benedikt hans søknad. Han fortsatte deretter som apostolisk administrator av erkebispedømmet Utrecht inntil en ny erkebiskop ble innsatt. I mellomtiden feiret han sitt gulljubileum som prest den 15. juni 2007. Den 11. desember 2007 ble Willem Jacobus Eijk (Wim) utnevnt til ny erkebiskop av Utrecht, og han ble innsatt den 26. januar 2008.

Han fylte 80 år den 26. november 2011 og mistet dermed retten til å delta i neste pavevalg.

Død: Kardinal Simonis døde den 2. september 2020, 88 år gammel.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com, vatican.va - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 03.07.2008, sist endret 05.09.2020 - 12:23