SJEVTSJUK Svjatoslav (1970- )

SJEVTSJUK SvjatoslavStorerkeepark av Kyjiv-Halytsj i Ukraina (2011- )

Født: Svjatoslav Sjevtsjuk (ukr: Святослав Шевчук) ble født den 5. mai 1970 i Stryj i det vestlige Ukraina, som da var en del av Sovjetunionen.

Prest: Han ble presteviet den 26. juni 1994 av kardinal Myroslav Ivan Ljubatsjivskyj, etter at Ukraina var blitt selvstendig og den unerte kirken i landet igjen tillatt. I 1999 tok han i Roma en doktorgrad i moralteologi ved det pavelige universitetet Angelicum. Fra 2000 var han viserektor og fra 2007 rektor ved presteseminaret i Lviv. Fra 2002 til 2005 var han sekretær for sin forgjenger som leder for den ukrainsk-katolske kirken, kardinal Lubomyr Husar MSU (2001-11).

Biskop: I 2009 ble han utnevnt til hjelpebiskop i det ukrainske eparkiet Buenos Aires (Santa María del Patrocinio) og titularbiskop av Castra Galbae, og han ble bispeviet den 7. april 2009 av erkebiskop Ihor Vozniak CSsR, assistert av biskopene Miguel Mykycej FDP og Julian Voronovskyj MSU. I mars 2010 ble han utnevnt til apostolisk administrator av Buenos Aires.

Den 24. mars 2011 ble han valgt til ny storerkeepark av Kyjiv-Halytsj av synoden i Lviv. Konklavet åpnet mandag den 21. mars med førti av de rundt femti biskopene til stede. De første tre dagene ble det gjennomført tolv valgomganger uten at noen kandidat fikk det nødvendige 2/3 flertall. Det ble da foretatt et valg mellom de to kandidatene som hadde fått flest stemmer, ettersom statuttene sier at det da bare var nødvendig med absolutt flertall. Kirkeretten foreskriver at paven skal stadfeste valget, og før det var gjort, ble ikke navnet på den nyvalgte offentliggjort. Han ble innsatt søndag den 27. mars i den ukrainsk-katolske katedralen i Kyjiv, som fortsatt er under bygging etter at kardinal Husar i 2005 flyttet kirkens hovedsete fra Lviv i det vestlige Ukraina.

Kardinal: Lederen for den ukrainsk-katolske kirken er vanligvis kardinal.

Kilder: KAP. en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org

Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Mats Tande publisert 25.03.2011, sist endret 26.04.2019 - 14:01