SMITH Peter (1943- )


SMITH Peter (1943- ) Erkebiskop av Southwark i England (2010- )

Født: Peter David Smith ble født den 21. oktober 1943 i Battersea i den delen av London i England (sør for Themsen) som tilhører erkebispedømmet Southwark. Han studerte ved Clapham College og ved Exeter University, hvor han tok en bachelorgrad i jus (LLB) i 1966. Deretter påbegynte han sine prestestudier ved St. John's Seminary i Wonersh.

Prest: Han ble presteviet den 5. juli 1972. Hans første utnevnelse var som kapellan i St Francis i Stockwell (1972-74). Deretter dro han til Roma for videre studier i kirkerett ved Det pavelige universitetet St. Thomas Aquinas (Angelicum), hvor han i 1977 tok doktorgraden i kirkerett (JCD). Deretter ble han professor i kirkerett ved St John's Seminary (1977-84). Deretter var han sogneprest i St Andrew's i Thornton Heath (1984-85), før han ble rektor for St John's Seminary (1985-95).

Biskop: Han ble den 21. mars 1995 utnevnt av den ærverdige pave Johannes Paul II (1978-2005) til biskop av East Anglia (Norfolk og Suffolk og Cambridgeshire) med sete i Norwich. Han ble bispeviet den 21. mai 1995 av kardinal Basil Hume OSB, assistert av erkebiskop Michael George Bowen av Southwark og biskop Alan Charles Clark av East Anglia. Han ble den 26. oktober 2001 utnevnt til erkebiskop av Cardiff i Wales etter den kontroversielle John Ward OFMCap, som måtte gå av. Han ble den 30. april 2010 utnevnt til den tiende erkebiskop av Southwark i London etter Kevin McDonald, som måtte trekke seg på grunn av dårlig helse. Han ble innsatt i embetet den 10. juni 2010.

Erkebiskop Smith er visepresident for Bispekonferansen i England og Wales. Siden 1998 har han vært formann for bispekonferansens avdeling for «Kristent ansvar og borgerskap». Han har vært formann for The Catholic Truth Society (1993-2007). Han var også formann for The Central Religious Advisory Committee (CRAC) for BBC og ITC fra 2001 til 2004. I 2002 ble Smith utnevnt til subprelat og kapellan for Den ærverdige ordenen av St Johannes av Jerusalem. Han ble utnevnt til honorær Fellow ved St Edmund's College i Cambridge (1997), universitetet i Wales i Lampeter (2004) og av universitetet i Cardiff (2006).

av Webmaster publisert 07.12.2010, sist endret 07.12.2010 - 13:10