SQUICCIARINI Donato

Tidligere erkebiskop i det pavelige diplomati. Født i Altamura i Italia den 24. april 1927. Presteviet den 12. april 1952. Trådte inn i det pavelige diplomatis tjeneste i 1958. Tjenestegjorde i Panama (1958-1960), Colombia (1960-1961), Forbundsrepublikken Tyskland (1961-1966), Tyrkia (1966ø-1967), og deretter i Vatikanet ved Statssekretariatet (1967-1975). Nuntiaturråd i Østerrike og samtidig permanent representant ved IAEA og observatør ved UNIDO )1975-1978. Utnevnt til titularerkebiskop av Tiburnia og til nuntius i Burundi den 31. august 1978, og bispeviet den 26. november 1978. Pro-nuntius i Kamerun, Gabon og Ekvatorial-Guinea 1981-1989. Utnevnt til nuntius i Østerrike den 1. juli 1989. Mellom 1990 og 1994 også Den Hellige Stols representant/observatør ved IAEA, UNIDO og UNOV, og fra 1. januar 1993 også ved Stiftensen til fremme av Sosialvitenskapene. Avgått av aldersgrunner den 8. oktober 2002. Døde 5. mars 2006.

av Webmaster publisert 17.03.2006, sist endret 17.03.2006 - 22:21