STERZINSKY Georg Maximilian (1936-2011)

STERZINSKY Georg MaximilianKardinalprest. Erkebiskop emeritus av Berlin (1989-2011).

Født: Georg Maximilian Sterzinsky ble født søndag den 9. februar 1936 i Warlack i Ermland eller Warmia i Øst-Prøyssen, som da var en del av Tyskland, men nå tilhører Polen (fra 1992 erkebispedømmet Warmia). Han vokste opp i en stor familie, men moren døde da han var ung. Etter Andre verdenskrig ble familien i 1946 tvunget til å flytte fra Øst-Prøyssen, som var delt mellom Polen og Sovjetunionen, til Thüringen i det som ble DDR (Øst-Tyskland).

Fra 1948 gikk han på skole i Erfurt, og i 1954 begynte han å studere ved det regionale presteseminaret i Erfurt og tok akademiske grader i filosofi og teologi.

Prest: Han ble presteviet den 29. juni 1960 og inkardinert i bispedømmet Erfurt-Meiningen i Tyskland. Etter to år som kapellan i St. Elisabeth i Eisenach var han mellom 1962 og 1964 disiplinærprefekt ved det høyere regionale seminaret og assistent ved høyskolen for filosofi og teologi. I 1964 ble han kapellan i prostiet St. Marien i Heiligenstadt/Eichsfeld. Fra 1966 til 1981 var han sogneprest i menigheten St. Johannes Døperen i Jena, en universitetsby med en betydelig katolsk minoritet.

Den 25. juni 1981 ble han utnevnt til generalvikar for biskop Joachim Wanke, apostolisk administrator av territoriene Erfurt og Meiningen. I de åtte årene i denne stillingen utmerket han seg ved sin effektive pastorale innsats. Han assisterte diakoner og kandidater til diakonatet, kateketer og ordenskvinner. Han var direktør for bispedømmets økumeniske kommisjon og var bispedømmets direktør og kansler for forlagshuset St. Benno i Leipzig.

Biskop: Han ble den 28. mai 1989 utnevnt til biskop av Berlin av pave Johannes Paul II. Bispedømmet besto av begge deler av Berlin og av området i Øst-Tyskland rundt den delte byen. Han ble konsekrert den 9. september 1989 av Joachim Wanke, titularbiskop av Castello di Mauritania og apostolisk administrator av territoriet Erfurt-Meiningen, bare to måneder før Berlinmurens fall.

Han ble den 7. november 1989 utnevnt av paven til president for bispekonferansen i Berlin (det vil si de østtyske biskopene), og han hadde denne posten til den 24. november 1990, da bispekonferansen ble slått sammen med den vesttyske. Fra 4. desember 1990 var han formann for det nygrunnlagte arbeidsfellesskapet for biskoper i "region øst" i den tyske bispekonferansen, inntil det ble oppløst i 1996. I 1990 ble han medlem av bispekonferansens kommisjon for økumenikk.

VåpenskjoldKardinal: Han ble den 28. juni 1991 kreert til kardinalprest av San Giuseppe all'Aurelio av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kongregasjonen for katolsk utdannelse (fra 1991), Det pavelige rådet for ikketroende (1991-94) og Det pavelige rådet for pastoral omsorg for migranter og reisende (fra 1995). I 1991 ble han formann for bispekonferansens kommisjon for ekteskap og familie.

Han ble utnevnt til metropolitterkebiskop av Berlin den 27. juni 1994, da Berlin ble erkebispedømme. I september 1996 ble han valgt til viseformann for bispekonferansens kommisjon for migrasjonsspørsmål. I februar 1999 ble han formann for underkommisjonen for "Kvinner i Kirken og samfunnet" i bispekonferansens pastoralkommisjon.

I samsvar med kirkeretten sendte han paven sin avskjedssøknad da han fylte 75 år den 9. februar 2011, og den 24. februar innvilget paven søknaden. Erkebiskopen lå da i kunstig koma på et sykehus i Berlin etter to mageoperasjoner, og hans tilstand ble beskrevet som alvorlig. Domkapitlet valgte hjelpebiskop Matthias Heinrich til bispedømmeadministrator inntil ny erkebiskop er utnevnt. 

Død: Han døde torsdag den 30. juni 2011 i Berlin, 75 år gammel.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com, vatican.va - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 17.08.2006, sist endret 30.06.2011 - 16:27