SUÁREZ RIVERA Adolfo Antonio (1927-2008)


SUÁREZ RIVERA Adolfo AntonioKardinalprest. Tidligere erkebiskop av Monterrey i Mexico (1983-2003).

Født: Adolfo Antonio Suárez Rivera ble født søndag den 9. januar 1927 i San Cristóbal de las Casas i staten Chiapas i Mexico. Han var sønn av Adolfo Suárez Solórzano og Alicia Rivera de Suárez. Han hadde fem søsken, som alle giftet seg. Han studerte klassisk litteratur i fire år på Seminario Conciliar de Chiapas i San Cristóbal de las Casas, deretter studerte han filosofi i ett år på erkebispedømmets seminaret i Xalapa og til slutt studerte han i tre år på Det pavelige seminaret i Montezuma i New Mexico i USA. Deretter dro han til Roma for å studere teologi i fire år ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma.

Prest: Han ble presteviet den 8. mars 1952 i kapellet til Det pavelige latinamerikanske seminaret Colegio Pio i Roma, 25 år gammel. Deretter gjorde han ferdig studiene på Gregoriana og avsluttet med doktorgraden i teologi. I 1962 studerte han katekese på Det latinamerikanske kateketiske instituttet i Santiago de Chile.

På bispedømmets seminar i San Cristóbal de las Casas i Chiapas tjente han i ti år som åndelig veileder og professor, først i klassisk litteratur og deretter i filosofi. I bispedømmets kurie var han i ti år avdelingsleder og sekretær. Han var også bispedømmets assessor for den kristne familiebevegelsen og for ungdommen i Katolsk Aksjon (ACM). I 1965 ble han direktør for bispedømmets kateketiske kontor for å sette ut i livet reformene fra Det annet Vatikankonsil. Han var i fem år kapellan for kirken Nuestra Señora de las Mercedes. Han var grunnlegger og medlem av den inter-bispedømmelige gruppen for pastoralomsorg, Unionen for gjensidig biskoppelig hjelp (UMAE). I fire år (1964-69) arbeidet han på heltid med den postkonsiliære oppdateringen av prester. Fra 1968 var han i fire år sogneprest for St. Bartolomeus i Venustario Carranza i Chiapas.

Biskop: Han ble den 14. mai 1971 utnevnt til biskop av Tepic av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 15. august 1971 av Carlo Martini, titularerkebiskop av Abari og apostolisk delegat i Mexico. Han deltok på den tredje generalkonferansen for det latinamerikanske bisperådet (Celam) i Puebla i Mexico våren 1979. Han ble den 8. mai 1980 utnevnt til biskop av Tlalnepantla av pave Johannes Paul II. I denne tiden var han assisterende medlem av Bispekongregasjonen (1979-83). Han deltok på den sjette ordinære bispesynoden høsten 1983 som pavelig delegat og medlem av Den pavelige komité for Latin-Amerika.

Han ble den 8. november 1983 utnevnt til den tiende metropolitterkebiskop av Monterrey, og han tok erkebispedømmet kanonisk i besittelse den 12. januar 1984. Han deltok på den fjerde generalkonferansen for Celam i Santo Domingo i Den dominikanske Republikk høsten 1992. Den 3. november 1994 ble han utnevnt til apostolisk administrator sede vacante av Ciudad Victoria (til 3. november 1995).

Kardinal: Han ble den 26. november 1994 kreert til kardinalprest av Nostra Signora di Guadalupe a Monte Mario av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kleruskongregasjonen og Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika.

Han gikk av som erkebiskop av Monterrey den 25. januar 2003, 76 år gammel. I konklavet i 2005 var han en av to stemmeberettigete kardinaler som meldte avbud av helsemessige grunner - den andre var den nå avdøde filippinske kardinalen Jaime Sin. I det kirkelig svært konservative Mexico var han regnet som relativt moderat.

Død: Han døde den 25. mars 2008, 81 år gammel.

av Webmaster publisert 28.03.2008, sist endret 28.03.2008 - 13:36