SUQUÍA GOICOECHEA Ángel (1916-2006)


SUQUÍA GOICOECHEA ÁngelKardinalprest. Tidligere erkebiskop av Madrid (1983-1994).

Født: Ángel Suquía Goicoechea ble født mandag den 2. oktober 1916 i Zaldivia i bispedømmet San Sebastián i Spania. Han fikk sin utdannelse fra 1929 på gutteseminaret i San Sebastián og presteseminaret i Vitoria og tok spesialkurs i liturgi ved klosteret Maria Laach i Tyskland.

Prest: Han ble presteviet den 7. juli 1940 i Vitoria. Mellom 1940 og 1946 utførte han pastoralt arbeid i bispedømmet Vitoria, var rådgiver for Unge menns katolsk aksjon og direktør for hus for åndelige øvelser i Madrid og Bilbao. Mellom 1946 og 1949 studerte han videre i Roma på Det pavelige universitetet Gregoriana, hvor han tok doktorgraden i dogmatisk teologi. Deretter utførte han pastoralt arbeid i bispedømmet Vitoria (1949-51), underviste i dogmatikk og moralteologi på dets seminar (1951-55), hvor han var rektor mellom 1955 og 1965. Mellom 1954 og 1966 underviste han på Skolen for sosialhjelpere og på Senteret for høyere religiøse studier, var rådgiver for Den katolske nasjonale forendingen for propagandister, leder for bispedømmets Sekretariat for åndelig utvikling av byen Vitoria og pønitentiar-kannik ved katedralen i Vitoria. Han var også visepresident for Instituttet for spiritualitet på Det pavelige universitetet i Salamanca og utførte pastoralt arbeid på Cuba.

Biskop: Han ble den 17. mai 1966 utnevnt til biskop av Almería i Spania av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 16. juli 1966 av Antonio Riberi, titularerkebiskop av Dara, nuntius i Spania. Den 28. november 1969 ble han utnevnt til biskop av Málaga, og den 13. april 1973 ble han forfremmet til metropolitterkebiskop av Santiago de Compostela. Han deltok på den femte ordinære bispesynoden i Vatikanet høsten 1980. Han ble utnevnt til erkebiskop av Madrid den 12. april 1983.

Kardinal: Han ble den 25. mai 1985 kreert til kardinalprest av Gran Madre di Dio av pave Johannes Paul II. Han deltok på den andre ekstraordinære bispesynoden høsten 1985, den syvende ordinære bispesynoden høsten 1987 og den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990. Han var pavens spesialutsending til den boliviarske marianske eukaristiske kongress i Lima i Peru i mai 1988 og til feiringen av 400-årsjubileet for den hellige Johannes av Guds død i Segovia i desember 1990.

Den 23. juli 1991 ble han metropolitterkebiskop av Madrid. Han var pavelig legat til avslutningen av det ignatianske år ved Loyola-helligdommen i San Sebastián i Spania i juli 1991. Han deltok på bispesynoden for Europa høsten 1991 og på den fjerde generalkonferansen for de latinamerikanske biskopeme i Santo Domingo i Den dominikanske republikk i oktober 1992. Han gikk av som erkebiskop av Madrid den 28. juli 1994, 77 år gammel.

Kardinal Suquía Goicoechea døde 13. juli 2006, 89 år gammel.

av Webmaster publisert 14.07.2006, sist endret 14.07.2006 - 12:22