TEISSIER Henri Antoine Marie


TEISSIER Henri Antoine Marie Erkebiskop emeritus av Alger, Algerie (1988-2008).

Født i Lyon i Frankrike den 21. juli 1929. Lisensiat i klassisk litteratur i Rabat, Marokko i 1948. Lisensiat i filosofi fra Sorbonne-universietet i Paris 1950. Lisensiat i teologi fra l'Institut Catholique de Paris i 1955. Presteviet den 24. mars 1955 av erkebiskop Léon-Etienne Duval av Algers i basilikaen Notre Dame d'Afrique i Alger, inkardinert i erkebispedømmet Alger. Diplom i arabisk litteratur fra l'École Nationale des Langues Orientales Vivantes i Paris i 1956. Studier i arabisk språk og arabomuslimsk sivilisasjon ved universitetet i Kario og dominikanernes institutt for orientalske studier i 1958. Sogneprest i menigheten St. Bonaventure i Alger 1958-1962. Generalsekretær for erkebispedømmets verk og bevegelser 1962-1966. Algirsk statsborger fra 1966. Direktør for Centre d'Etudes Diocésain i Alger 1966-1972. Lisensiat i klassisk arabisk fra fakultetet i Aix i Provence, Frankrike i 1968.

Utnevnt til biskop av Oran i Algerie den 30. november 1972 og bispeviet den 2. februar 1973 av kardinal Léon-Etienne Duval. Visepresident for Caritas Intrernationalis 1979-1988 med særlig ansvar for de arabiske land. Utnevnt til koadjutor-erkebiskop av Alger den 20. desember 1980, etterfulgte som erkebiskop av Alger den 19. april 1988. Han trådte tilbake i 2008, og overlot erkebispesetet til Ghaleb Moussa Abdallah Bader.

Noen av Teissiers mange publikasjoner:

«Eglise en Islam», 1984 «La Mission de L'Eglise», 1985 «Histoire des chrétiens d'Afrique du Nord», 1991 «Lettres d'Algérie», 1998 «Chrétiens d'Algérie, un partage d'espérance», 2002

av Webmaster publisert 26.07.2004, sist endret 26.07.2004 - 20:08