TENCER Dávid Bartimej OFMCap

Foto: Mats Tande 2016-09-27Biskop av Reykjavík, født 18. mai 1963 i Nová Baňa (Slovakia). Presteviet 15. juli 1986 i Banská Bystrica i bispedømmet med samme navn. Han arbeidet deretter i Hriňová, Zvolen, Sklenné Teplice og Podkonice.

I 1990 søkte han om lov til å gå inn i fransiskanerordenens reformgren kapusinerne (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum – OFMCap), og trådte samme år inn i novisiatet. Avla første løfter i Podkonice 1991. Året etter begynte han sine studier av Fransiskansk åndelighet i Antonianum i Roma, og ble uteksaminert derfra i 1994 med en licentiatsgrad. Han avla de evige løfter i Kremnické Bane-Johanesberg.

Etter hjemkomsten til Slovakia fra Roma ble han utnevnt til sogneprest Holíč, novisemester og medlem av provinsrådet.

I 1996–2003 var han guardian i klosteret Raticov Vrch i Hriňová, og var novisemester der fra 2000. Fra studieåret 2001/02 til 2004 underviste han i presteseminaret i Badin i homiletikk og i åndelig spiritualitet. Han var samtidig guardian i Žilina 2003–2004 og underviste i åndelig spiritualitet ved St. Thomas Aquinas-instituttet.

Han flyttet i 2004 til Island, der han ble utnevnt til kapellan i Mariamenigheten i Breiðholt (Reykjavík) og lærte seg islandsk. I 2007 ble han utnevnt til sogneprest i menigheten St. Þorlákr i Reyðarfjörður. Han er medlem av presterådet og konsultorkollegiet i bispedømmet Reykjavík.

Pave Frans innvilget den 18. september 2015 mgr. Peter Bürchers avskjedssøknad som biskop av Reykjavík. Bürcher ble utnevnt den 30. oktober 2007, og innsatt i embedet den 15. desember 2007.

Som hans etterfølger utnevnte paven p. Tencer. Biskop Bürcher ledet bispedømmet frem til Tencers bispevielse og innsettelsesseremoni i Kristi Konges domkirke i Reykjavík lørdag 31. oktober 2015 kl. 18.00.

av Mats Tande publisert 18.09.2015, sist endret 28.09.2016 - 17:31