QUEZADA TORUÑO Rodolfo (1932-2012)

TORUÑO Rodolfo QuezadaKardinalprest, erkebiskop emeritus av Guatemala By (2001-2010)

Født: Rodolfo Quezada Toruño ble født tirsdag den 8. mars 1932 i Guatemala By (Ciudad de Guatemala). Han var sønn av René Quezada Alejos og Clemencia Toruño Lizarralde og var den eldste av tre barn. Han studerte filosofi ved seminaret San José i San Salvador i El Salvador.

Prest: Han ble presteviet den 21. september 1956 i Guatemala. Han studerte videre ved universitetet i Innsbruck i Østerrike, hvor han tok lisensiatgraden i teologi i 1959. Han studerte ved det pavelige universitetet Gregoriana, hvor han tok doktorgraden i kirkerett i 1962. Han snakker spansk, latin, fransk, italiensk og tysk.

Han ble hjelpeprest i sognet Sagrario ved erkebispedømmets katedral og visekansler for bispedømmet. Han var ekteskapsforsvarer ved erkebispedømmets tribunal, rådgiver for Juventud Estudiantil Católica (JEC) og for Acción Católica Universitaria (ACUR) og universitetskapellan. Han var sogneprest for San Miguel de Capuchinas og rektor for helligdommen i Guadalupe. Han ble den 18. august 1968 utnevnt til monsignore. Han ble rektor for Seminario Conciliar i Santiago i Guatemala og for det nasjonale presteseminaret Asunción i Guatemala. Han var professor i kirkerett ved det salesianske teologiske instituttet i Guatemala, professor i etikk ved sosialskolen ved universitetet San Carlos de Guatemala, professor i kirkerett ved juridisk fakultet ved Rafael Landívar-universitetet i Guatemala. I 1967 ble han akademisk numerary for Akademiet for geografi og historie i Guatemala, medlem correspondiente av det historiske akademiet i Spania, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Den dominikanske republikk, Argentina, Venezuela og Uruguay.

Biskop: Han ble den 5. april 1972 utnevnt til titularbiskop av Gadiaufala og hjelpebiskop av Zacapa av pave Paul VI (1963-78), 40 år gammel. Han ble bispeviet den 13. mai 1972 i Guatemala av Girolamo Prigione, titularerkebiskop av Lauriaco, nuntius i Guatemala. Han ble den 11. september 1975 utnevnt til koadjutor-biskop med etterfølgelsesrett av Zacapa. Han deltok på den tredje generalkonferansen for de latinamerikanske biskopene (CELAM) i Puebla i Mexico våren 1979. Han overtok den 16. februar 1980 som biskop av Zacapa. Han ble den 24. juni 1986 prelat av Santo Cristo de Esquipúlas. Han deltok på den syvende bispesynoden høsten 1987. Han var president for bispekonferansen i Guatemala fra 1988 til 1992.

Han spilte en nøkkelrolle i avslutningen av borgerkrigen som herjet Guatemala i 36 år. Sammen med hjelpebiskop Juan Gerardi Conedera av Guatemala By var han medlem av den nasjonale forsoningskommisjonen, og han var dens president fra 1987 til 1993. Han var offisiell megler mellom regjeringen og geriljaen fra Den guatemalanske nasjonale revolusjonsenheten (URNG) fra 1990 til 1994. Høyreorienterte elementer beskyldte ham for sympati med den venstreorienterte geriljaen. Fredsprosessen kulminerte i 1996, og han var i Norge i forbindelse med at fredsavtalen ble undertegnet. Han har siden 1998 vært president for stiftelsen Casa de la Reconciliación. Biskop Gerardi ble myrdet i april 1998. Biskop Quezada ble forfremmet til metropolitterkebiskop av Guatemala By den 19. juni 2001.

Kardinal: Quezada ble kreert til kardinalprest i pave Johannes Paul IIs niende konsistorium den 21. oktober 2003, da han mottok den røde birettaen og titularkirken San Saturnino. Han ble den 24. november 2003 utnevnt av paven til medlem av Det pavelige råd for Kulturen og Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika. Han ble den 31. januar 2004 valgt til ny president for den guatemalanske bispekonferansen (CEG). Som primaserkebiskop forlangte han gjentatte ganger oppklaring av menneskerettsforbrytelser som ble begått i borgerkrigsårene, da 200 000 mennesker mistet livet.

Han deltok i konklavet i april 2005 som valgte pave Benedikt XVI. Han deltok på den femte generalkonferansen for de latinamerikanske biskopene (CELAM) i Aparecida i Brasil i mai 2007. Den 2. oktober 2010 innvilget pave Benedikt XVI hans avskjedssøknad, 78 år gammel. Samtidig ble erkebiskop Oscar Julio Vian Morales SDB av Los Altos Quetzaltenango - Totonicapan i Guatemala utnevnt til ny erkebiskop av Guatemala By. Han fylte åtti år den 8. mars 2012 og mistet dermed retten til å delta i pavevalg.

Død: Han døde den 4. juni 2012 av tarmslyng på en klinikk i Guatemala By, åtti år gammel. Han hadde da vært biskop i over førti år. Guatemalas president Otto Perez Molina erklærte en tre dager lang landesorg. Den guatemalanske nobelfredsprisvinneren Rigoberta Menchu verdsatte «fredskardinal» Quezadas bidrag for forsoning og kalte hans død «et stort tap for landet».

Kilder: Salvador Miranda, NCR, Zenit, vatican.va, catholic-pages.com, Inside The Vatican - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 07.10.2010, sist endret 05.06.2012 - 12:47