TSCHERRIG Emil Paul

Emil Paul Tscherrig (foto: Mats Tande 2012-01-30) Erkebiskop, det pavelige diplomati.

Født i Unterems (bispedømmet Sion) i Sveits 3. februar 1947. Han ble presteviet den 11. april 1974, og inkardinert i Sion. Han har doktorgrad i kirkerett. Den 1. april 1978 begynte han sin tjeneste i Vatikanets diplomatiske korps. Han har vært stasjonert i Uganda, Korea, Bangladesh, og i Vatikanets Statssekretariat.

Den 4. mai 1996 ble han utnevnt til titularerkebiskop av Volli og til nuntius i Burundi, og ble bispeviet den 27. juni 1996. Den 7. juli 2000 ble han utnevnt til nuntius resp. apostolisk delegat i Trinidad, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, og Suriname. Den 20. januar 2001 ble han også utnevnt til nuntius i Antigua and Barbuda, Barbados, og Suriname. Den 22. mai 2004 ble han utnevnt til nuntius i Korea, og den 17. juni 2004 dessuten i Mongolia.

Utnevnt 26. januar 2008 til pavelig nuntius til de nordiske land. Tok plass i nuntiatuet i Stockholm den 29. februar 2008.

Han snakker fransk, tysk, italiensk, engelsk og spansk.

Utnevnt 5. januar 2012 til pavelig nuntius til Argentina. Han overtok der per 10. februar 2012.

av Webmaster publisert 06.02.2008, sist endret 16.03.2013 - 15:50