TUCCI Roberto, S.J. (1921–2015)

nullKardinalprest, tidligere generaldirekør for Vatikanradioen og ansvarlig for pavens reiser

Født: Roberto Tucci ble født den 19. april 1921 i Napoli i Italia. Han var sønn av en italiensk katolsk far og en britisk anglikansk mor. Bare femten år gammel sluttet han seg den 1. oktober 1936 til jesuittene (Societas Iesu – SJ).

Prest: Han ble presteviet den 24. august 1950. Han var hovedredaktør for jesuittenes ansette tidsskrift Civiltà Cattolica fra 1959 til 1973. Han deltok på Andre Vatikankonsil som ekspert og ga vesentlige bidrag til konsilets pastorale konstitusjon «Gaudium et Spes» av 7. desember 1965 om Kirken i verden av i dag. Fra oktober 1973 til 1985 var han generaldirektør for Vatikanradioen, og fra 1985 har han vært president for koordinasjonskomiteen i Vatikanradioen. Siden 1982 har han vært ansvarlig for pavens reiser, noe han til sin beklagelse må slutte med nå når han blir kardinal.

Biskop: Da han ble utnevnt til kardinal, var han ikke biskop. Den hellige pave Johannes XXIII (1958-63) etablerte den praksis at alle kardinaler må være biskoper, men i likhet med andre teologer som blir utnevnt til kardinaler etter at de er fylt 80 år, søkte Tucci paven om dispensasjon fra denne regelen. Paven innvilget søknaden, så kardinal Tucci er ikke bispeviet.

Kardinal: Han ble den 21. februar 2001 kreert til kardinaldiakon og titular av Sant'Ignazio di Loyola a Campo Marzio av pave Johannes Paul II. Han nådde aldersgrensen på åtti år allerede den 19. april 2001 og mistet dermed retten til å delta i neste pavevalg. I konsistoriet den 21. februar 2011 ble han «forfremmet» til kardinalprest, og på hans anmodning ble hans titularkirke midlertidig (pro hac vice) «oppgradert» til et sete for en kardinalprest.

Død: Han døde tirsdag kveld den 14. april 2015 i Roma, bare fem dager før han ville ha fylt 94 år.

av Webmaster publisert 28.11.2003, sist endret 15.04.2015 - 18:03