VALLINI Agostino (1940- )

Kardinalprest. Tidligere generalvikar for Roma og erkeprest for Lateranbasilikaen (2008–17), pavelig legat for basilikaene San Francesco og Santa Maria degli Angeli i Assisi (2017- )

Født: Agostino Vallini ble født den 17. april 1940 i Poli i bispedømmet Tivoli i regionen Lazio i Midt-Italia. Som barn flyttet han sammen med familien til Barra i Napoli. Han begynte på erkebispedømmet Napolis presteseminar før han fortsatte på det teologiske fakultetet for Sør-Italia San Tommaso Aquino i Napoli. Der tok han lisensiatgraden i teologi før han fortsatte på det pavelige Lateranuniversitetet i Roma. Der tok han doktorgrader in utroque iure, det vil si både sivil- og kirkerett. Hans doktoravhandling var om den nye kodeksen for Kirkeretten.

Prest: Han ble presteviet den 19. juli 1964 i Napoli av Vittorio Longo, titularbiskop av Lorima og hjelpebiskop i Napoli. Deretter ble han professor i kirkerett ved det teologiske fakultetet for Sør-Italia San Tommaso Aquino i Napoli og senere dekanus for fakultetet. Han virket deretter som professor i kirkerett ved det pavelige Lateranuniversitetet i Roma. Han var assessor for Det italienske katolske universitetsforbundet, for bevegelsen Sigueme og for Unionen for høyere ordenssuperiorer i Italia. Deretter ble han rektor for erkebispedømmets presteseminar i Napoli og regional rådgiver for Katolsk Aksjon.

Biskop: Han ble den 23. mars 1989 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop av Tortiboli og til hjelpebiskop i Napoli. Han ble bispeviet den 13. mai 1989 i katedralen i Napoli av kardinal Michele Giordano, erkebiskop av Napoli (1987-2006), assistert av erkebiskopene Luigi Diligenza av Capua og Antonio Ambrosiano av Spoleto-Norcia. Han ble den 13. november 1999 utnevnt til biskop av Albano.

Han ble den 27. mai 2004 utnevnt til prefekt for Det høyeste Tribunal av Den apostoliske Signatur og forfremmet til erkebiskop. Samme dag gikk han av som biskop av Albano. Han deltok på den ellevte ordinære bispesynoden i Vatikanet i august 2005 som president for diskusjonskommisjonen.

Kardinal: Den 22. februar 2006 kunngjorde pave Benedikt XVI (2005-13) utnevnelsen av sine første kardinaler, og Agostino Vallini sto som nummer tre på listen. Den 24. mars 2006 ble han kreert til kardinaldiakon av San Pietro Damiano ai Monti di San Paolo. Han mottok den 24. mai 2006 Malteserordenens Storkors. Han ble i 2006 medlem av Bispekongregasjonen og i 2007 medlem av Kongregasjonen for Folkenes evangelisering.

Den 27. juni 2008 utnevnte pave Benedikt XVI (2005-13) ham som ventet til sin vikar for bispedømmet Roma for en periode på fem år, og til erkeprest for Lateranbasilikaen, San Giovanni in Laterano. Samtidig godkjente paven avskjedssøknaden til kardinalvikaren siden 1991, kardinal Camillo Ruini, som gikk av for aldersgrensen, 77 år gammel. Ny prefekt for Den apostoliske Signatur etter kardinal Vallini ble erkebiskopen av Saint Louis i USA, Raymond Leo Burke.

Som kardinalvikar representerer Vallini paven som bispedømmebiskop for det viktigste italienske bispedømmet (sammen med Milano). Bispedømmet Roma ble under kardinal Ruini, og allerede under hans forgjenger, kardinal Ugo Poletti (d. 1997), kraftig utbygd i sine pastorale strukturer. Sammenlignet med andre europeiske metropoler er det kirkelige nærvær i Roma uvanlig stort, også utenom Vatikanet.

Den 24. februar 2009 «forfremmet» pave Benedikt XVI ham ved pavelig dekret til kardinalprest, selv om han ble kreert til kardinaldiakon først i 2006 og det normalt går ti år før kardinaldiakoner «forfremmes». Grunnen er at han har embetene som pavens generalvikar for Roma og erkeprest for Lateranbasilikaen, og disse embetene innehas tradisjonelt av en kardinalprest.

Da hans femårige embetsperiode gikk mot slutten, gjenutnevnte pave Frans ham den 24. mai 2013 til kardinalvikar for en ny femårsperiode. Kardinalvikaren for Roma er ikke blant de kuriekardinalene som mister sine embeter under en sedisvakans. Disse kurieprefektene og rådspresidentene ble gjenoppnevnt i sine embeter «inntil videre» av pave Frans umiddelbart etter hans valg.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Vallini stadfestet som medlem av Bispekongregasjonen (16. desember) og Helligkåringskongregasjonen (19. desember).

Den 26. mai 2017 innvilget pave Frans hans avskjedssøknad av aldersgrunner, 77 år gammel. Ny vikar for bispedømmet Roma og erkeprest av Lateranbasilikaen ble den nåværende hjelpebiskop i Roma Angelo De Donatis (63). Kardinal Vallini ble den 4. november 2017 utnevnt til pavelig legat for basilikaene San Francesco og Santa Maria degli Angeli i Assisi.

Neste konklave: Han fylte åtti år den 17. april 2020 og mistet dermed stemmeretten i pavevalg.

Opprettet: 25. februar 2009 - Oppdatert: 10. oktober 2020

av Webmaster publisert 25.02.2009, sist endret 10.10.2020 - 17:14