VANHOYE Albert S.J. (1923–2021)

Albert VanhoyeKardinalprest, tidligere professor ved Det pavelige Bibelinstituttet (1963–1993) og sekretær for Den pavelige Bibelkommisjonen (1990–2001).

Født: Albert Vanhoye ble født den 24. juli 1923 i Hazebrouck Nord i departementet Nord og regionen Nord-Pas-de-Calais i Nord-Frankrike. Han ble fermet (konfirmert) i Watten. Han gikk på gutteseminaret i Hazebrouck før han den 12. september 1941 trådte inn i jesuittordenen (Societas Iesu - SJ). Han tilbrakte jesuittenes juniorat i Yzeure i Allier (1944-46) og deretter skolastikatet i Vals-prés-le Puy i Haute-Loire (1947-50), hvor han tok lisensiat i skolastisk filosofi, og i Enghien i Belgia (1951-55), hvor han tok lisensiat i teologi. Han var professor i gresk ved jesuittenes skolastikat i Yzeure ( 1946-47 og 1950-51).

Prest: Han ble presteviet den 25. juli 1954 i Enghien av Henri Dupont, hjelpebiskop i Lille. Han gikk mellom 1956 og 1958 på Det pavelige bibelinstituttet i Roma (Biblicum), hvor han tok lisensiat i Bibelfag. Mellom 1959 og 1962 var han professor i nytestamentlig eksegese ved jesuittenes skolastikat i Chantilly i Oise og på seminaret des Missions i Chantilly mens han skrev sin doktorgrad. I 1963 tok han doktorgraden ved Biblicum. Deretter var han fra 1963 professor i nytestamentlig eksegese ved Biblicum. Han var dekanus for det bibelske fakultetet mellom 1969 og 1990 mens senere kardinal Carlo Maria Martini SJ var rektor. Han gikk av som professor ved Biblicum i 1993.

I 1990 ble han konsultor for Troslærekongregasjonen. Han var også konsultor for Kongregasjonen for katolsk utdannelse (1978-99) og for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet (1980-96). Han var medlem av Den pavelige bibelkommisjonen (1984-90) og kommisjonens sekretær (1990-2001) under kardinal Joseph Ratzinger.

Han har siden 1964 vært medlem av Studiorum Novi Testamenti Societas, medlem av komiteen (1975-79) og president (1995). Han er medlem av Association Catholique Française pour l"Etude de la Bible. Han deltok på Colloquio Ecumenico Paolino i basilikaen St. Paulus utenfor Murene i Roma og var president for kollokviet i 1995. Han er medlem av Colloquium Biblicum Lovaniense og var president for kollokviet i 1984. Han deltok på den 7. ordinære bispesynoden i Vatikanet i oktober 1987 som assistent for synodens spesialsekretær. Han er direktør for samlingen Anacleta Biblica. Han har utgitt 17 bøker og skrevet utallige artikler. Hans spesialitet var Paulus" brev i Det nye Testamente.

Kardinal: Den 22. februar 2006 kunngjorde pave Benedikt XVI utnevnelsen av sine første kardinaler, og Albert Vanhoye sto som nummer femten på listen. Den 24. mars 2006 ble han kreert til kardinaldiakon av Santa Maria delle Mercede e Sant'Adriano. Med denne utnevnelsen fulgte pave Benedikt XVI i sin forgjengers fotspor ved alltid å utnevne en fortjent teolog over 80 år ved sine konsistorier.

Biskop: Den salige pave Johannes XXIII (1958-63) etablerte den praksis at alle kardinaler må være biskoper. Siden 1983 er det kreert fjorten eldre, fortjente teologkardinaler, og frem til 2003 hadde alle søkt og fått dispensasjon fra plikten til å bli bispeviet før de mottok kardinalhatten. Men i 2003 brøt de tre kardinalene Stanislaw Kazimierz Nagy, Gustaaf Joos og George Marie Martin Cottier OP med denne «tradisjonen» og ble bispeviet før konsistoriet. Albert Vanhoye søkte imidlertid paven om dispensasjon fra regelen om å bli bispeviet, og paven innvilget søknaden.

Den 20. juni 2016 ble han «forfremmet» fra kardinaldiakon til kardinalprest etter å ha vært diakon i ti år. Samtidig ble hans diakonatkirke Santa Maria della Mercede e Sant’Adriano a Villa Albani opphøyet midlertidig (pro hac vice) til titularkirke for en kardinalprest.

Død: Han døde 27. juli 2021.

av Webmaster publisert 05.11.2006, sist endret 19.08.2022 - 16:11