VENTURA Luigi (1944-)


Erkebiskop, det pavelige diplomati. nuntius i Frankrike (2009- )

Født: Luigi Ventura ble født den 9. desember 1944 i Borgosatollo i provinsen og bispedømmet Brescia i regionen Lombardia i Nord-Italia.

Prest: Han ble presteviet den 14. juni 1969 for bispedømmet Brescia av biskop Luigi Morstabilini av Brescia (1964-83). Han har en doktorgrad i litteratur og en lisensiatgrad i kirkerett. Han ble kalt til å tjenestegjøre i Den hellige stols diplomatiske tjeneste i 1978. Han snakker italiensk, fransk, spansk og engelsk. Etter studier ved det pavelige diplomatakademiet tjenestegjorde han i Brasil, Bolivia og Storbritannia til 1984. Deretter tjente han i Statssekretariatet i Vatikanet fra 1984 til 1995.

Biskop: Han ble den 25. mars 1995 utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til nuntius i Elfenbenskysten (Côte d'Ivoire), Burkina Faso og Niger og til titularerkebiskop av Equilium (Equilio). Han ble bispeviet den 29. april 1995 av kardinalstatssekretær Angelo Sodano, kardinalbiskop av Albano, assistert av erkebiskop Bruno Foresti, biskop av Brescia (1983-98), og erkebiskop Giovanni Battista Re, sostituto i statssekretariatet og senere kardinal.

Han ble den 25. mars 1999 utnevnt til nuntius i Chile etter erkebiskop Piero Biggio (1992-99), som ble forvist som nuntius til Skandinavia (1999-2004), visstnok som syndebukk på grunn av kardinal Sodanos innblanding i eksdiktator Pinochets arrestasjon i Storbritannia. Biggio døde i 2007. Den 22. juni 2001 ble Ventura utnevnt til nuntius i Canada etter erkebiskop Paolo Romeo, senere kardinalerkebiskop av Palermo (2006- ). Ventura ble den 22. september 2009 utnevnt til nuntius i Frankrike etter erkebiskop Fortunato Baldelli, som ble apostolisk storpønitentiar og i 2010 kardinal (død 2012).

Kilder: Annuario Pontificio, en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 30. juni 2001

av Webmaster publisert 30.06.2001, sist endret 12.04.2013 - 17:02