VIGANÒ Dario Edoardo (1962- )

Monsignore, Den romerske kurie, prefekt emeritus for Sekretariatet for kommunikasjon i Vatikanet (2015-18)

Født: Dario Edoardo Viganò ble født den 27. juni 1962 i Rio de Janeiro i Brasil. Han studerte filosofi og teologi ved Universitetet i Milano.

Prest: Han ble presteviet den 13. juni 1987 av kardinal Carlo Maria Martini (1927-2012), erkebiskop av Milano (1979-2002).

I 1997 fullførte han sin doktorgrad i filmhistorie ved ISCOS, kommunikasjonsinstituttet ved Det salesianske pavelige universitetet i Roma (nå fakultetet for vitenskapen om sosial kommunikasjon) med tittelen: Chiesa e cinema. L’emblematico caso della diocesi di Milano (1894-1979). Under og etter sine doktorgradsstudier arbeidet han ved avdelingen for sosial kommunikasjon i erkebispedømmet Milano. Han var primært involvert i spørsmål om kinoer.

I andre halvdel av 1990-tallet underviste han i etikk og medienes deontologi ved Università Cattolica del Sacro Cuore i Milano. I 1998 begynte han å arbeide i Den italienske bispekonferansen (CEI) og å undervise i filmens semiologi og audiovisuell teknologi i Roma og semiotikk og forretningskommunikasjon ved fakultetet for kommunikasjonsstudier ved universitetet LUMSA (Libera Università Maria Santissima Assunta), et prestisjefullt privat katolsk universitet i Roma.

Fra 2000 underviste han ved Det pavelige Lateranuniversitetet i Roma, hvor han ble utnevnt til professor i kommunikasjonsteori og dekan for instituttet Redemptor hominis. Han er også direktør for Centro Interdisciplinare Lateranense. Siden 2005 har han undervist i filmens semiologi og audiovisuell teknologi og filmteori- og teknikk ved fakultetet for statsvitenskap og kommunikasjonsstudier ved LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali «Guido Carli») i Roma. Han ble utnevnt til medlem av Det pavelige teologiakademiet og det vitenskapelige styret ved Senteret for media og kommunikasjonsstudier (CMCS) «Massimo Baldini». Han er også medlem av det vitenskapelige styret for CMCS-LUISS arbeidsdokumentserie.

Monsignore: Den 10. juli 2004 ble han utnevnt til pavelig kapellan med Monsignore som tittel. Den 12. desember 2009 ble han kommandør av ridderordenen av Den hellige grav i Jerusalem. I 2010 ble han medlem av Det pavelige teologiske akademiet.

Viganò er medlem av en rekke filmorganisasjoner. Tidlig på 2000-tallet ble Viganò utnevnt til president for den italienske nasjonale kommisjonen for filmevaluering (Commissione Nazionale Valutazione Film – CNVF), en del av den italienske bispekonferansen (CEI). I 2004 ble Viganò president for filmorganisasjonen Ente dello Spettacolo (EdS), fra 2006 Fondazione Ente dello Spettacolo (FEdS). Han er sjefsredaktør for magasinet Rivista del Cinematografo, som utgis av FEdS. I samme periode ble han utnevnt til medlem av underkomiteen for anerkjennelse av kulturelle interesser i det italienske kulturdepartementet. I 2008 ble han medlem av det administrative rådet for Centro Sperimentale di Cinematografia med ansvar for det italienske nasjonale filmarkivet og publisering. Fra samme tid har han vært en forskningsassistent for filmavdelingen i bispekonferansens kontor for sosial kommunikasjon. I tillegg har han skrevet mange bøker.

Den 22. januar 2013 ble han utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til direktør for Vatikanets fjernsynssenter (Centro Televisivo Vaticano) og sekretær for senterets administrasjonsstyre. Den 27. juni 2015 utnevnte pave Frans ham til den første prefekt for det nylig etablerte sekretariatet for kommunikasjon. Den 29. september 2016 utnevnte pave Frans ham til medlem av Kleruskongregasjonen og Kongregasjonen for katolsk utdannelse. Han ble regnet som den høyest rangerte funksjonær i kurien som ikke er bispeviet.

Den 21. mars 2018 trakk han seg fra embetet som prefekt for kommunikasjonssekretariatet etter å ha delt ut et brev fra pave emeritus Benedikt XVI som var modifisert uten tillatels.. I brevet hvor paven innvilget hans avskjedssøknad, utnevnte han ham til assessor i sekretariatet for å samarbeide med sin etterfølger når denne blir utnevnt.

Kilder: Annuario Pontificio, en.wikipedia.org, it.wikipedia.org, darioedoardovigano.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. mars 2018

av Per Einar Odden publisert 23.03.2018, sist endret 23.03.2018 - 08:50