VINGT-TROIS André (1942 - )

Kardinalprest. Erkebiskop av Paris i Frankrike (2005 - )

Født: André Armand Vingt-Trois ble født den 7. november 1942 i V arrondissement i Paris i Frankrike. Han var sønn av Armand Vingt-Trois og Paulette Vuillamy. Familien stammet fra regionen Franche-Comté. Hans navn, som ganske enkelt betyr «23», forklares med at en av hans forfedre ble funnet forlatt som spedbarn uten navn. Han fikk sin utdannelse på Lycée Henri IV i Paris før han i 1962 påbegynte sin presteutdannelse på seminaret Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux. Militærtjeneste i Tyskland 1964-1965. Han tok lisensiatgraden i moralteologi på Institut Catholique de Paris og avtjente verneplikten i Tyskland (1964-65). I oktober 1968 ble han diakonviet av Daniel Pézeril, hjelpebiskop i Paris.

Prest: Han ble presteviet den 28. juni 1969 i Paris for erkebispedømmet Paris av kardinal François Marty, erkebiskop av Paris (1968-81; d. 1994). Fra 1969 til 1974 var han kapellan i menigheten Sainte-Jeanne de Chantal i XVI arrondissement i Paris, hvor sognepresten var Jean-Marie Lustiger, senere kardinalerkebiskop av Paris (1981-2005; d. 2007). Der arbeidet han spesielt med sognekatekese og formasjon av legfolket. Fra 1974 til 1981 var han rektor for presteseminaret Séminaire de Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux og professor i moral- og sakramentalteologi. Han deltok i arbeidet til flere bevegelser for familiepastorale spørsmål, spesielt CPM (Centre de Préparation au Mariage), og i sesjonene for den permanente formasjonen av presteskapet.

Da Jean-Marie Lustiger i 1981 ble erkebiskop av Paris, utnevnte han p. Vingt-Trois til generalvikar for erkebispedømmet. Han hadde ansvaret for katedralskolen og bispedømmets seminar, for kommunikasjon (Radio Notre-Dame, Paris Notre-Dame, Centre d'Information), for familiepastorale spørsmål, kapellanene for offentlig utdannelse og for katekesen.

Biskop: Han ble den 25. juni 1988 utnevnt av pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop av Tibili og hjelpebiskop i Paris, samtidig som han fortsatte som generalvikar. Han ble bispeviet den 14. oktober 1988 i metropolittkatedralen i Paris av kardinal Jean-Marie Lustiger. Medkonsekratorer var Daniel Pézeril, hjelpebiskop i Paris, og biskop Gabriel Vanel av Auch. I februar 1995 ble han medlem av Det pavelige rådet for familien. I november 1998 ble han valgt til president for bispekommisjonen for familien.

Han ble den 21. april 1999 utnevnt til erkebiskop av Tours.

Han ble på festen for Vår Frue av Lourdes den 11. februar 2005 utnevnt av pave Johannes Paul II til den trettiende erkebiskop av Paris etter kardinal Lustiger, som regnes som hans åndelige far etter deres nære samarbeid i en periode på tretti år (1969-99). Han ble innsatt som erkebiskop av Paris den 5. mars 2005. Den 14. mars 2005 ble han utnevnt til ordinarius for katolikker av orientalsk ritus i Frankrike.

Den 9. mars 2007 ble han utnevnt til medlem av Bispekongregasjonen av pave Benedikt XVI. Etter kardinal Lustigers død den 5. august 2007 feiret erkebiskop Vingt-Trois rekviemmessen i katedralen Notre-Dame. Han ble den 5. november 2007 valgt til president for den franske bispekonferansen for en periode av tre år.

Kardinal: Han ble kreert til kardinalprest i pave Benedikt XVIs andre konsistorium den 24. november 2007. Han sto som nummer elleve på listen over de nye kardinalene. Hans titularkirke er San Luigi dei Francesi, kardinal Lustigers gamle titularkirke. Den 4. november 2010 ble han gjenvalgt som president for den franske bispekonferansen for en ny periode på tre år. Den 7. mars 2012 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Østkirkekongregasjonen for en periode av fem år.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Vingt-Trois stadfestet som medlem av Bispekongregasjonen (16. desember).

Kilder: Miranda, fr.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 29. november 2007

av Webmaster publisert 29.11.2007, sist endret 27.07.2016 - 21:11