VITHAYATHIL Varkey CSsR (1927-2011)

Kardinalprest, tidligere stor-erkeepark av Ernakulam-Angamaly for Syro-malabareserne i India

Født: 29. mai 1927 i North Paravur (stor-erkeeparkiet Ernakulam-Angamaly for Syro-malabareserne) i India. Han sluttet seg til Redemptoristene (Congregatio Sanctissimi Redemptoris  - CSsR).

Prest: Han ble presteviet den 12. juni 1954. Deretter dro han til Roma for studier i kirkerett ved universitetet St. Thomas Aquinas, hvor han tok doktorgraden i 1959 på en avhandling om opprinnelsen og utviklingen av det syro-malabarske hierarkiet. Han tjente som provinsialsuperior for redemptoristordenen fra 1978 til 1984 og som president for CRI fra 1984 til 1985.

Biskop: Den 11. november 1996 ble han utnevnt til titularbiskop av Acrida, og han ble bispeviet den 6. januar 1997 i Vatikanet av pave Johannes Paul II. Den 19. april 1997 ble han overflyttet til titularbispesetet Antinoe og utnevnt til apostolisk administrator sede vacante (ledig sete) og ad nutum Sanctae Sedis (så lenge Den hellige Stol bestemmer) av stor-erkeeparkiet Ernakulam-Angamaly for Syro-malabareserne i India. Han ble utnevnt til den 2. stor-erkeepark av Ernakulam-Angamaly for Syro-malabareserne den 23. desember 1999.

Kardinal: Han ble den 21. februar 2001 kreert til kardinalprest av San Bernardo alle Terme av pave Johannes Paul II. Han ble den 15. mai 2001 utnevnt av paven til medlem av Kongregasjonen for Østkirkene. Han deltok på den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001.

Død: Han døde den 1. april 2011 i Kochi i Sør-India, 83 år gammel.

Kilder: Annuario Pontificio, Salvador Miranda, aciprensa.com, Ernakulam Archdiocese - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 06.06.2007, sist endret 02.04.2011 - 11:25