VLK Miloslav (1932–2017)

VLK MiloslavKardinalprest. Erkebiskop emeritus av Praha (1991–2010).

Født: 17. mai 1932 i Lísnice Sepekov i bispedømmet Ceské Budejovice i Sør-Bøhmen i Den tsjekkiske republikk (det daværende Tsjekkoslovakia).

Utdannelse: Han fikk sin skolegang 1938-52 i Záluzí og på gymnaset Jirsfk i Ceské Budejovice. Etter artium i 1952 arbeidet han på en bilfabrikk (1952-53) og avtjente militærtjenesten i Karlovy Vary (1953-55). Deretter studerte han historie og arkivvesen ved Karoly-universitetet i Praha og tok en doktorgrad i arkivstudier før han arbeidet i flere arkiver (1960-64). Deretter studerte han på Det teologiske fakultet Ss. Kyrillos og Methodios i Litomerice (Leitmeritz) (1964-68).

Prest: Han måtte vise stor utholdenhet for å nå frem til sitt mål, prestevielsen. Han ble ordinert den 23. juni 1968, 36 år gammel, under den kortvarige «Praha-våren». Han var sekretær for biskop Josef Hlouch av Ceské Budejovice og drev pastoralt arbeid der (1968-71). De kommunistiske myndighetene fryktet hans popularitet og pastorale gjennomslagskraft, og fikk ham flyttet til et av landets mest avsidesliggende og ugjestmilde fjellområder (1971-78). I 1978 tok myndighetene fra ham retten til å virke som prest. Han bodde i skjul i Praha (1978-88) og praktiserte i hemmelighet som prest i små grupper av legfolk. Samtidig arbeidet han som vindusvasker (1978-86) før han av helsemessige grunner måtte slutte med dette arbeidet. Deretter arbeidet han i arkivet i Statsbanken i Praha (1986-88). Etter den politiske oppmykningen i Moskva under Mikhail Gorbatsjov fikk Vlk tillatelse til å gjenoppta sine funksjoner som prest «på prøve» den 1. januar 1989 og drev pastoralt arbeid i Vest-Bøhmen og ved grensen til Bayern (1989-90).

Biskop: Etter den tsjekkiske «fløyelsrevolusjonen» i desember 1989 ble han utnevnt til biskop av Ceské Budejovice den 14. februar 1990. Han ble konsekrert den 31. mars 1990 av Antonin Liska, titularbiskop av Vergi og hjelpebiskop av Praha. Fra 1990 var han formann for den daværende tsjekkoslovakiske bispekonferansen. Han ble den 27. mars 1991 utnevnt til erkebiskop av Praha og tsjekkisk primas etter den ruvende og elskede kirkelederen kardinal Tomasek. Vlk ble Prahas 35. erkebiskop siden grunnleggelsen av erkebispedømmet i 1344.

Han deltok på den første bispesynoden for Europa høsten 1991, bispesynoden for Afrika våren 1994 og den niende ordinære bispesynoden høsten 1994. Med delingen av Tsjekkoslovakia i 1993 ble også bispekonferansen delt. Vlk fortsatte som formann for den tsjekkiske bispekonferansen og ble gjenvalgt i 1995. Den 16.april 1993 utnevnte pave Johannes Paul II ham til den fjerde president for Rådet for europeiske bispekonferanser (CCEE) etter kardinalene Roger Etchegaray (1971-79), Basil Hume (1979-87) og Carlo Maria Martini (1987-93). De tre foregående presidentene var alle blitt valgt, og kardinal Martini ble erstattet etter bare 6 år (alle de andre har sittet ut den maksimale embetsperioden på 8 år).

Kardinal: Han ble kreert til kardinalprest av Santa Croce i Gerusalemme den 26. november 1994. Han var spesiell pavelig utsending til feiringen av den hellige Zdislava av Lemberk i Jablonné i Tsjekkia i mai 1995. Han deltok på bispesynoden for Amerika høsten 1997 etter pavelig utnevnelse og på den andre bispesynoden for Europa høsten 1999. Han er medlem av Kongregasjonen for Østkirkene og Det pavelige råd for sosial kommunikasjon. I januar 2000 hadde han sittet som formann for den tsjekkiske bispekonferansen i to perioder og kunne ifølge statuttene ikke gjenvelges. Han ble etterfulgt av erkebiskop Jan Graubner av Olomouc (Olmütz) i Morava (Mähren). Men fortsatt er han formann for bispekonferansens medieråd. Den 18. april 2001 hadde han sittet som president for CCEE i åtte år og ble etterfulgt av biskop Amédée Grab av Chur i Sveits.

Pave Benedikt XVI utnevnte lørdag den 13. februar 2010 biskop Dominik Duka OP (66) av Hradec Králové til ny erkebiskop av Praha. Samtidig innvilget paven avskjedssøknaden til kardinal Miloslav Vlk (77), som hadde ledet den tsjekkiske kirken siden 1991. Han fylte åtti år den 17. mai 2012 og mistet dermed stemmeretten ved pavevalg.

Død: Kardinal Vlk døde lørdag den 18. mars 2017 av lungekreft, 84 år gammel.

Kilder: http://www.fiu.edu/~mirandas, http://www.dailycatholic.org, http://www.aciprensa.com, http://www.catholic-pages.com, http://www.insidethevatican.com, Boberski, Kathpress - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 13.02.2010, sist endret 18.03.2017 - 16:27