WOELKI Rainer Maria (1956- )

Kardinalprest. Erkebiskop av Köln i Tyskland (2014- )

Født: Rainer Maria Woelki ble født den 18. august 1956 i bydelen Mülheim i Köln i Tyskland. Hans foreldre Alfons og Elisabeth Woelki var østprøyssere fra Frauenburg i Ermland (i dag Frombork i Polen) som i 1945 flyktet til det vestlige Tyskland etter at landets østligste provinser ble polske som en følge av krigsnederlaget. Unge Rainer Maria vokste opp i Bruder-Klaus-Siedlung i bydelen Mülheim sammen med en yngre bror og en yngre søster.

Etter sin eksamen artium ved Städtischen Hölderlin-Gymnasium i Mülheim i 1977 avtjente han sin verneplikt i Panzerartillerielehrbataillon 95 i Munster i Niedersachsen. Deretter studerte han fra 1978 til 1983 katolsk teologi og filosofi ved Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität i Bonn og ved Albert-Ludwigs-Universität i Freiburg, blant annet hos nåværende kardinal Karl Lehmann. I Bonn tilhørte han dem som i 1979 gjenopprettet den katolske studentforeningen Rhenofrankonia Bonn. Han begynte på erkebispedømmet Kölns seminar i 1984. Han ble diakonviet den 20. juni 1984 i kirken St. Peter i Friedrichstadt i Düsseldorf av hjelpebiskop Hubert Luthe i Köln.

Prest: Han ble presteviet den 14. juni 1985 for erkebispedømmet Köln i Kølnerdomen av byens erkebiskop, kardinal Joseph Höffner (1906-87). Etter pastoral virksomhet som kapellan ved St. Marien i Neuss, som preses for Kolpingsfamilie Neuss-Zentral, som militærprest i Handorf i Münster og som kapellan ved St. Joseph i Ratingen, ble han i 1990 erkebiskoppelig kapellan og privatsekretær for kardinal Joachim Meisner, erkebiskop av Köln (1989-2014).

Fra 1997 til 2003 var Rainer Woelki direktør for det teologiske studiehuset (Theologenkonvikt) Collegium Albertinum i Bonn. Den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) utnevnte ham den 21. november 1999 til pavelig æreskapellan med tittelen Monsignore. I 2000 tok han doktorgraden i teologi ved det pavelige universitetet Santa Croce i Roma med avhandlingen Die Pfarrei – ein Beitrag zu ihrer ekklesiologischen Ortsbestimmung.

Biskop: Han ble den 24. februar 2003 utnevnt av pave Johannes Paul II til hjelpebiskop i Köln og titularbiskop av Scampa i Albania. Han ble bispeviet den 30. mars 2003 i Kølnerdomen av kardinal Meisner, assistert av Woelkis forgjenger som hjelpebiskop Klaus Dick (f. 1928) og den daværende hjelpebiskopen av Köln og nåværende biskop av Hildesheim, Norbert Trelle (f. 1942). Hans bispemotto er Nos sumus testes («Vi er vitner») (Wir sind Zeugen) (Apg 5,32).

Kardinalerkebiskop Joachim Meisner utnevnte hjelpebiskop Woelki til biskopsvikar for spørsmål om troslæren og økumenikk og ga ham ansvaret for pastoralområde øst i erkebispedømmet. I 2003 ble han valgt til residerende domkannik. Fra 1. januar 2005 var Woelki biskopsvikar for det permanente diakonat og fra 1. januar 2006 for pastoralområde nord med storbyene Düsseldorf og Wuppertal.

Rainer Maria Woelki ble den 2. juli 2011 utnevnt av pave Benedikt XVI til ny erkebiskop av Berlin etter å ha stadfestet hans valg av metropolittkapittelet i Berlin etter at kardinal Georg Sterzinsky (1936-2011) døde. Den 27. august 2011 tok han erkebispedømmet kanonisk i besittelse i katedralen St. Hedwig i Berlin. Den 16. august 2011 avla Woelki som første erkebiskop av Berlin den troskapseden for senatet i Berlin som var foreskrevet etter Rikskonkordatet av 20. juli 1933.

Utnevnelsen førte til offentlige spekulasjoner om Woelkis mulige standpunkter og holdninger. På grunn av hans doktorgrad ved det Opus Dei-ledete pavelige universitetet Santa Croce og en preken til den hellige Josemaría Escrivá (1902-75) i kirken St. Pantaleon i Köln, ble det antatt at han hadde en personlig forbindelse til dette personalprelaturet. I sitt svar til disse spekulasjonene understreket Woelki at han ikke var medlem av denne organisasjonen: «Jeg har alltid vært sekularprest og tilhører verken Opus Dei eller noe annet katolsk fellesskap».

I Berlin overrasket Woelki med sin nærhet til folket, for eksempel med å flytte inn i en bolig i arbeider- og innvandrerområdet Wedding, ved det gode samarbeidet med den sosialdemokratiske borgermesteren Klaus Wowereit samt gjennom hans mediedyktighet. Hos journalisten hadde han også et godt ry for sin klare profil. I den tyske bispekonferansen var han medlem av kommisjon IV, «Geistlige kall og kirkelig tjeneste». Han ble konsultor for Kongregasjonen for katolsk utdannelse. Plenumsmøtet i den tyske bispekonferansen valgte ham den 7. oktober 2011 til ny leder for Caritas-kommisjonen.

Kardinal Woelkis bispevåpen i KölnKardinal: Den 6. januar 2012 ble det offentliggjort at pave Benedikt XVI ville kreere erkebiskop Woelki til kardinal. Han sto som nummer sytten på listen. I konsistoriet den 18. februar 2012 ble han kreert til kardinalprest og fikk som titularkirke San Giovanni Maria Vianney. Dermed ble Woelki med sine 55 år den yngste kardinal i kardinalkollegiet. Den 21. april 2012 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Kongregasjonen for katolsk utdannelse og Rådet for kristen enhet, for en periode av fem år.

Han mottok palliet fra pave Benedikt den 29. juni 2012. Han deltok på konklavet den 12. og 13. mars 2013 som valgte pave Frans. Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 gikk kardinal Woelki ut av Utdanningskongregasjonen (30. november). Den 9. juni 2014 ble han utnevnt til medlem av Kleruskongregasjonen.

Bispeskifte i Köln 2014: kardinal Meisner overrekker Peters stav til etterfølgeren, kardinal WoelkiDen 28. februar 2014 innvilget pave Frans kardinal Meisners avskjedssøknad av aldersgrunner som erkebiskop av Köln, over åtti år gammel. Ny erkebiskop av Köln velges av domkapitlet, men valget må stadfestes av paven. På domkapittelets forslagsliste skal erkebiskop Woelki ha stått sammen med biskopene Stephan Ackermann av Trier og Franz-Josef Overbeck av Essen, i tillegg til bispedømmeadministratoren i Köln, Stefan Hesse. Domkapittelet i Köln valgte Woelki fra en liste på tre kandidater som var godkjent av paven, og pave Frans stadfestet valget den 11. juli 2014. Köln har med knapt 2,1 millioner katolikker det største antall i Tyskland og er også det økonomisk sterkeste bispedømmet i landet.

Kardinal Woelki tok sitt nye erkebispedømme i besittelse den 20. september 2014. Den 31. mars 2015 ble han utnevnt til medlem av Administration av Den apostoliske stols patrimonium. Hans våpen viser erkebispedømmet Kölns svarte kors, mens den andre delen viser hjulet til Bruder Klaus (den hellige Nikolas av Flüe) (1417-87), som viser til hans hjemsogn St. Bruder Klaus i Mülheim i Köln.

Neste konklave: Han fyller åtti år først den 18. august 2036.

Kilder: Miranda, de.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, erzbistumberlin.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 7. januar 2012 – oppdatert: 3. januar 2016

av Per Einar Odden publisert 07.01.2012, sist endret 17.11.2018 - 16:18