Jubelår

Alt du trenger å vite om Barmhjertighetens år.

Les mer …

 

WOELKI Rainer Maria (1956- )

nullKardinalprest. Erkebiskop av Berlin i Tyskland (2011- )

Født: Rainer Maria Woelki ble født den 18. august 1956 i bydelen Mülheim i Köln i Tyskland. Hans foreldre var østprøyssere fra Frauenburg i Ermland (i dag Frombork i Polen) som i 1945 flyktet til det vestlige Tyskland etter at landet mistet sine østligste provinser som en følge av krigsnederlaget. Unge Rainer Maria vokste opp i Bruder-Klaus-Siedlung i bydelen Mülheim. Etter sin eksamen artium ved Städtischen Hölderlin-Gymnasium i Mülheim i 1977 avtjente han sin verneplikt i Panzerartillerielehrbataillon 95 i Munster i Niedersachsen. Deretter studerte han fra 1978 til 1983 katolsk teologi og filosofi ved Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität i Bonn og ved Albert-Ludwigs-Universität i Freiburg, blant annet hos nåværende kardinal Karl Lehmann. I Bonn tilhørte han i 1979 gjengrunnleggerne av aktivitas i den katolske studentforeningen Rhenofrankonia Bonn. Han ble diakonviet den 20. juni 1984.

Prest: Han ble presteviet den 14. juni 1985 i Kölnerdomen av byens erkebiskop, kardinal Joseph Höffner (1906-87). Etter pastoral virksomhet som kapellan ved St. Marien i Neuss, preses for Kolpingsfamilie Neuss-Zentral, militærprest in Handorf i Münster og kapellan ved St. Joseph i Ratingen, ble han i 1990 erkebiskoppelig kapellan og privatsekretær for kardinal Joachim Meisner. Fra 1997 til 2003 var Rainer Woelki direktør for det teologiske studiehuset (Theologenkonvikt) Collegium Albertinum i Bonn. Den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) utnevnte ham den 21. november 1999 til pavelig æreskapellan med tittelen Monsignore. I 2000 tok han doktorgraden i teologi ved det pavelige universitetet Santa Croce i Roma med avhandlingen Die Pfarrei – ein Beitrag zu ihrer ekklesiologischen Ortsbestimmung.

Biskop: Han ble den 24. februar 2003 utnevnt av pave Johannes Paul II til hjelpebiskop i Köln og titularbiskop av Scampa i Albania. Han ble bispeviet den 30. mars 2003 i Kölnerdomen av kardinal Meisner, assistert av hans forgjenger som hjelpebiskop Klaus Dick (f. 1928) og den daværende hjelpebiskopen av Köln og nåværende biskop av Hildesheim, Norbert Trelle (f. 1942). Hans bispemotto er Nos sumus testes («Vi er vitner») (Apg 5,32).

Kardinalerkebiskop Joachim Meisner utnevnte hjelpebiskop Woelki til biskopsvikar for spørsmål om troslæren og økumenikk og ga ham ansvaret for pastoralområde øst i erkebispedømmet. I 2003 ble han valgt til residerende domkannik. Fra 1. januar 2005 var Woelki biskopsvikar for det permanente diakonat og fra 1. januar 2006 for pastoralområde nord med storbyene Düsseldorf og Wuppertal.

Rainer Maria Woelki ble den 2. juli 2011 utnevnt av pave Benedikt XVI til ny erkebiskop av Berlin etter å ha stadfestet hans valg av metropolittkapittelet i Berlin etter at kardinal Georg Sterzinsky (1936-2011) døde. Den 27. august 2011 tok han erkebispedømmet kanonisk i besittelse i katedralen St. Hedwig i Berlin. Den 16. august 2011 avla Woelki som første erkebiskop av Berlin den troskapseden for senatet i Berlin som var foreskrevet etter Rikskonkordatet av 20. juli 1933.

Utnevnelsen førte til offentlige spekulasjoner om Woelkis mulige standpunkter og holdninger. På grunn av hans doktorgrad ved det Opus Dei-ledete pavelige universitetet Santa Croce og en preken til den hellige Josemaría Escrivá (1902-75) i kirken St. Pantaleon i Köln, ble det antatt at han hadde en personlig forbindelse til dette personalprelaturet. I sitt svar til disse spekulasjonene understreket Woelki at han ikke var medlem av denne organisasjonen: «Jeg har alltid vært sekularprest og tilhører verken Opus Dei eller noe annet katolsk fellesskap».

I den tyske bispekonferansen er han medlem av kommisjon IV, «Geistlige kall og kirkelig tjeneste». Han er konsultor for Kongregasjonen for katolsk utdannelse. Plenumsmøtet i den tyske bispekonferansen valgte ham den 7. oktober 2011 til ny leder for Caritas-kommisjonen.

Kardinal: Den 6. januar 2012 ble det offentliggjort at pave Benedikt XVI ville kreere erkebiskop Woelki til kardinal. Han sto som nummer sytten på listen. I konsistoriet den 18. februar 2012 ble han kreert til kardinalprest og fikk som titularkirke San Giovanni Maria Vianney. Dermed ble Woelki med sine 55 år den yngste kardinal i kardinalkollegiet. Den 21. april 2012 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Kongregasjonen for katolsk utdannelse og Rådet for kristen enhet,for en periode av fem år.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 gikk kardinal Woelki utm av Utdanningskongregasjonen (30. november).

Neste konklave: Han fyller åtti år først den 18. august 2036.

Kilder: de.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, erzbistumberlin.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 7. januar 2012