Saligkåringsstatistikk

Statistikk over pave Johannes Paul IIs saligkåringer

Rituskongregasjonen (Congregatio Sacrorum Rituum) ble opprettet den 22. januar 1588 av pave Sixtus V (1585-1590) i den apostoliske konstitusjonen Immensa aeterni Dei for blant annet å behandle salig- og helligkåringssaker. Den 8. mai 1969 delte pave Paul VI (1963-1978) i den apostoliske konstitusjonen Sacra Rituum Congregatio den i en kongregasjon for riter og en kongregasjon for salig- og helligkåringer (Congregatio pro Causis Sanctorum). Pave Johannes Paul II (1978-) forandret en smule på navnet den 28. juni 1988 i den apostoliske konstitusjonen Pastor Bonus, og den heter nå Congregatio de Causis Sanctorum.

Kongregasjonen gir med jevne mellomrom ut boken Index ac status causarum med opplysninger om alle salig- og helligkåringsprosesser som er kommet så langt at den aktuelle kandidaten er erklært som Servus Dei, Venerabilis, Beatus og Sanctus - henholdsvis Guds tjener, ærverdig, salig eller hellig. De to første kategoriene er forberedende stadier, mens de to siste kategoriene er helgener som er tillatt æret i Kirken med egne liturgiske fester. Salige æres gjerne i spesielle bispedømmer og/eller ordensfellesskap, mens hellige æres i hele Kirken.

Saligkåringer kan skje på tre måter: Den vanligste er en seremoni hvor en person blir utropt til salig (Beatus). Den andre måten er at paven erklærer en person offisielt for salig etter at det har eksistert en kult for vedkommende «i uminnelige tider», og dette kalles stadfestelse av kult (Confirmatio Cultus). Den tredje måten er at det gis tillatelse til en egen messe og et eget officium for vedkommende uten at kulten samtidig stadfestes - på latin: Concessio Missae et Officii citra tamen approbationem cultus.

Våre opplysninger bygger på den siste utgaven av Index av status causarum fra 1999.

Johannes Paul II var pave nr 264 og ledet Den katolske kirke 1978-2005. Han foretok 1345 saligkåringer - 1338 ordinære saligkåringer i 147 seremonier, 4 stadfestelser av kult (c.c.) og 3 tillatelser til messe og officium (c.m.o.). Se en liste over hans saligkåringer.

Fra 1588 til 1978 ble det til sammenligning foretatt i alt 1776 saligkåringer, 1315 ordinære saligkåringer i 280 seremonier, 459 stadfestelser av kult og 2 tillatelser til messe og officium.

Se også en liste med Johannes Paul IIs helligkåringer og en statistikk over hans helligkåringer - se dessuten en helligkåringsstatistikk og en saligkåringsstatistikk fra 1588 til 1978.

Tabell 1: Johannes Paul IIs saligkåringer

  SUM 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978
Saligkåringer i ordinære seremonier 1338 18 21 288 56 129 29 17 29 127 14 23 174 10 23 48 22 106 4 15 108 10 15 21 8 3  
(Antall seremonier) (147) (4) (7) (5) (8) (4) (6) (9) (6) (5) (9) (4) (5) (5) (8) (5) (7) (8) (11) (3) (9) (4) (6) (3) (2) (2) (2)  
Stadfestelser av kult 4                         1 1 1                     1  
Tillatelser til messe og officium 3                                             1   1 1  
Saligkåringer totalt 1345 18 21 21 288 56 129 29 17 29 127 14 23 175 11 24 48 22 106 4 15 108 10 16 21 9 5  
Herav seremonier utenfor Roma 61 1 3 3 3 1 3 6 3 1 5 1 1 1 6 1 2 3 5 3 4 1 2 1 1      
Herav martyrer 1034 0 2 7 267 44 117 14 4 17 110 1 12 164   14 35 4 94   2 100 2 8 16      

Tabell 2: Johannes Paul IIs saligkåringer etter nasjonalitet

  SUM 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978
Spansk 508 4 4   230 1 8 13 2 3 46 2 12 119   11 29 3 5   3 2 1 2 4 2 2
Fransk 202 2 2 1 1 2 1 1 1 1 64 5 1 1   2 3 2 3 1   101   2 3 2 1
Polsk 161 1   4 2 11 111   2 14     3 1 4   1 1 2       3       1
Italiensk 129 3 7 7 11 4 6 7 7 6 6 5 5 1 4 5 7 9 4 1 4 3 4 2 4 4
Engelsk 80                                   80
Meksikansk 38 1   2         2   1     26   5   1
Brasiliansk 28         27   1
Ukrainsk 27       27
Irsk 20         1       1       17         1
Tysk 19 1     2 1 1     2 1       1     2 4   3           1
Colombiansk 9 1       1               7
Japansk 9                                               9
Armensk 8       1                                     7
Thailandsk 8         1                     7
Kanadisk 7       2               1           1     1   2
Østerriksk 7 1           3   2 1
Belgisk 6   1       1   1   1       1             1
Portugisisk 5 1     1 3
Sveitsisk 5   1               3   1
Bulgarsk 4     3       1
Indisk 4         1         1                 2
Chilensk 3                     1           1 1
Kroatisk 3   2         1
Maltesisk 3       3
Nederlandsk 3                                 1     1     1
Slovakisk 3   2   1
Walisisk 3                                   3
Argentinsk 2     1                       1
Ecuadoriansk 2                         1             1
Filippinsk 2         1                                     1
Kongolesisk 2                     1                 1
Libanesisk 2             1                         1
Skotsk 2                           1       1
Ugandisk 2     2
Ungarsk 2   1           1
Uruguayansk 2       2
USA 2                                 1               1
Albansk 1   1
Australsk 1                   1
Dansk 1                                 1
Guatemalansk 1               1
Litauisk 1                                   1
Madagassisk 1                               1
Nicaraguansk 1     1
Nigeriansk 1             1
Palestinsk 1                                           1
Papuansk 1                   1
Peruansk 1                                       1
Puertorikansk 1       1
Rumensk 1                                           1
Russisk 1       1
Slovensk 1           1
Sudansk 1                         1
Svensk 1         1
Tsjekkisk 1       1
Venezuelansk 1                   1
Vietnamesisk 1         1
SUM 1345 18 21 21 288 56 129 29 17 29 127 14 23 174 11 24 48 22 106 4 15 108 10 16 21 9 5  
av Webmaster publisert 29.06.2005, sist endret 17.04.2019 - 14:42