Helligkåringsstatistikk

Statistikk over pave Johannes Paul IIs helligkåringer

Rituskongregasjonen (Congregatio Sacrorum Rituum) ble opprettet den 22. januar 1588 av pave Sixtus V (1585-1590) i den apostoliske konstitusjonen Immensa aeterni Dei for blant annet å behandle salig- og helligkåringssaker. Den 8. mai 1969 delte pave Paul VI (1963-1978) i den apostoliske konstitusjonen Sacra Rituum Congregatio den i en kongregasjon for riter og en kongregasjon for salig- og helligkåringer (Congregatio pro Causis Sanctorum). Pave Johannes Paul II (1978-2005) forandret en smule på navnet den 28. juni 1988 i den apostoliske konstitusjonen Pastor Bonus, og den heter nå Congregatio de Causis Sanctorum.

Kongregasjonen gir med jevne mellomrom ut boken Index ac status causarum med opplysninger om alle salig- og helligkåringsprosesser som er kommet så langt at den aktuelle kandidaten er erklært som Servus Dei, Venerabilis, Beatus og Sanctus - henholdsvis Guds tjener, ærverdig, salig eller hellig. De to første kategoriene er forberedende stadier, mens de to siste kategoriene er helgener som er tillatt æret i Kirken med egne liturgiske fester. Salige æres gjerne i spesielle bispedømmer og/eller ordensfellesskap, mens hellige æres i hele Kirken.

Helligkåringer kan skje på to måter: Den vanligste er en seremoni hvor en person som gjerne tidligere er saligkåret, blir utropt til helgen (helligkåring eller kanonisering). Den andre måten er at paven erklærer en helgen offisielt for hellig etter at det har eksistert en kult for vedkommende «i uminnelige tider», og dette kalles stadfestelse av kult (Confirmatio Cultus).

Våre opplysninger bygger på den siste utgaven av Index av status causarum fra 1999.

Johannes Paul II var pave nr 264 og ledet Den katolske kirke 1978-2005. Han foretok 483 helligkåringer - 482 ordinære helligkåringer i 51 seremonier + 1 stadfestelse av kult (egentlig "gjenopprettelse av kult" - Redintegratio cultus). Se en liste over hans helligkåringer.

Fra 1588 til 1978 ble det til sammenligning foretatt i alt 440 helligkåringer, 302 ordinære helligkåringer i 98 seremonier og 138 stadfestelser av kult.

Se også en liste med Johannes Paul IIs saligkåringer og en statistikk over hans saligkåringer - se dessuten en helligkåringsstatistikk og en saligkåringsstatistikk fra 1588 til 1978.


Helligkåringer etter nasjonalitet

Når det gjelder de helliges nasjonalitet, blir det alltid et spørsmål om skjønn. Grenser er flyttet frem og tilbake i tidenes løp, og flere hellige er født i et land og virket i et annet. Vanligvis bruker tar vi utgangspunkt i fødested, men det finnes unntak, som det vil være alt for komplisert å gå inn på her. Les i stedet de enkeltes biografier!

Tabeller

Tabell 1: Johannes Paul IIs helligkåringer

  SUM 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978
Helligkåringer i ordinære seremonier 482 6 12 9 9 151 16 1 2 3 6   3 2 1 1 6 125 17 2   105 1 4        
(Antall seremonier) (51) (1) (3) (5) (2) (3) (3) (1) (2) (1) (3)   (2) (2) (1) (1) (4) (6) (2) (2)   (3) (1) (3)        
Stadfestelser av kult 1                       1                              
Helligkåringer totalt 483 6 12 9 9 151 16 1 2 3 6   4 2 1 1 6 125 17 2   105 1 4        
Herav seremonier utenfor Roma 13   1 2     1   2   2   1 1       2       1            
Herav martyrer 413   1     145 10 1   1 4             121 16     103   1        

Tabell 2: Johannes Paul IIs helligkåringer etter nasjonalitet

  SUM 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978
Vietnamesisk 96                                 96
Koreansk 93                                         93
Kinesisk 87         87
Spansk 49 1 5 3 1 7 10     1     1 1       15 4
Italiensk 46 4 3 5 5 13 4     1             3 2 2 2   1   1
Fransk 42       1 12 1     1 1   1 1       11 1     10   2
Meksikansk 28     1   27
Japansk 9                                   9
Polsk 9   2     1 1   2           1   1             1
Tsjekkisk 4                   3           1
Tysk 3   1   1     1
Belgisk 2         1                     1
Kroatisk 2                   1                       1
Libanesisk 2 1     1
Chilensk 1                       1
Ecuadoriansk 1                                         1
Filippinsk 1                                   1
Kanadisk 1                             1
Latvisk 1                       1
Nederlandsk 1         1
Paraguayansk 1                                 1
Sudansk 1         1
Ungarsk 1                   1
Amerikansk (USA) 1         1
Østerriksk 1   1
SUM 483 6 12 9 9 151 16 1 2 3 6   4 2 1 1 6 125 17 2   105 1 4        
av Webmaster publisert 03.04.2005, sist endret 29.07.2021 - 11:56