WU CHENG-CHUNG John Baptist


WU CHENG-CHUNG John BaptistKardinal. Tidligere biskop av Xianggang [Hong Kong] (1975-2002). Døde 23. september 2002.

Født: John Baptist Wu Cheng-Chung ble født torsdag den 26. mars 1925 i landsbyen Shui-tsai i bispedømmet Kaying i det sørlige Kina. Han fikk prestekall og fikk sin utdannelse på seminaret i Kaying, og deretter studerte han filosofi og teologi ved Det teologiske akademiet for Sør-Kina og det høyere regionale seminaret i Hong Kong (nå Xianggang).

Prest: Han ble presteviet den 6. juli 1952 i Hong Kong. Han utførte pastoralt arbeid i Hong Kong (1952-54) og var tvunget til å leve i eksil på grunn av det kommunistiske regimets restriksjoner ettermaktovertakelsen i 1949. Han ble i 1954 sendt til Roma for videre studier på Det pavelige universitetet Urbaniana, hvor han tok doktorgraden i kirkerett i 1956. Deretter levde han en tid i USA, hvor han fikk praktisk juridisk erfaring i New York, Boston og Chicago.

I 1957 ble han sendt til Taiwan, hvor han utførte pastoralt arbeid i bispedømmet Hsinchu, først i Tou Fen og Ta Hu. Mellom 1957 og 1959 var han kapellan for "Legio Mariae". Deretter var han i to år sogneprest for menigheten Hsin Miaoli og deretter ledet han rekke andre sogn. Han satt i to perioder som representant i presterådet og var også medlem av den liturgiske kommisjonen. Han var moderator for bispedømmets synode i Hsinchu (1971-72).

Biskop: Han ble den 5. april 1975 utnevnt til biskop av Hong Kong av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 25. juli 1975 av kardinal Agnelo Rossi, prefekt for Kongregasjonen for Troens utbredelse. Han deltok på den andre ekstraordinære bispesynoden høsten 1985.

Til pave Johannes Paul IIs siste store reisemål hører Beijing, hvor han ønsker å be ved gravene til de store jesuittmisjonærene. I 1985 ledet biskop Wu Cheng-Chung en katolsk delegasjon til Beijing og Shanghai, og han ble dermed den første biskop av Hong Kong som kunne besøke Kina etter 1949. I 1986 ble han innvilget tillatelse til å besøke sin syke mor og andre slektninger i Shui-tsai for første gang på 40 år. Moren døde kort tid etter.

Kardinal: Han ble den 28. juni 1988 kreert til kardinalprest av Beata Vergine Maria del Monte Carmelo a Mostacciano av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen, Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide), Det pavelige rådet for interreligiøs dialog, Det pavelige rådet for kulturen og Det pavelige rådet for sosial kommunikasjon.

Den 1. juli 1997 overga britene sin tidligere kronkoloni Hong Kong til Folkerepublikken Kina etter at leieperioden utløp. Byen har deretter vært kjent under sitt kinesiske navn Xianggang. Han var pavens spesiallegat til den filippinske nasjonale misjonskongressen i Cebú høsten 2000. Han er fortsatt biskop av Xianggang, nesten 77 år gammel.

Døde 23. september 2002, 77 år gammel, etter lang tids sykdom.

av Webmaster publisert 29.09.2002, sist endret 29.09.2002 - 22:21