YEOM SOO-JUNG, Andrew (1943- )

nullKardinalprest. Erkebiskop av Seoul i Sør-Korea (2012– )

Født: Andrew Yeom Soo-jung ble født den 5. desember 1943 i Ansong i bispedømmet Suwon i Korea (før delingen mellom nord og sør i 1945). Hans familie har vært katolikker i fem generasjoner. Kardinalen nedstammer direkte fra koreanske martyrer, for han er tippoldebarn av Peter Yeom Seok-tae og hans hustru Maria Kim, som ble drept for sin tros skyld i 1850 (ikke saligkåret). Han tok eksamen ved Catholic University of Korea i 1970.

Prest: Han ble presteviet den 8. desember 1973 for erkebispedømmet Seoul av daværende erkebiskop, kardinal Stephen Kim Sou-hwan (1968-98; d. 2009). Deretter fortsatte han studiene ved Korea University og tok graden Master of Education in Counseling Psychology. Han har også studert ved The East Asian Pastoral Institute på Filippinene.

Han var president for gutteseminaret Songshin High School fra 1973 til 1977, og deretter var han sogneprest fra 1977 til 1978. Fra 1987 til 1992 var han rektor for presteseminaret, deretter ble han utnevnt til kansler for bispedømmets kurie, en stilling han hadde til 1998. Da ble han utnevnt til en av erkebispedømmet Seouls erkeprester og tjente som sogneprest til 2001. Han var også medlem av presterådet.

Biskop: Han ble den 1. desember 2001 utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop av Thibiuca og hjelpebiskop i Seoul. Han ble bispeviet den 25. januar 2002 av erkebiskopen av Seoul, Nicholas Cheong Jin-suk (1998-2012), kardinal fra 2006, assistert av erkebiskop Andreas Choi Chang-mou av Kwangju (2000-10) og biskop John of the Cross Chang-yik av Ch’unch’on (1994-2010). Han ble utnevnt til erkebispedømmets generalvikar, et embete han hadde til 2012.

Den 10. mai 2012 innvilget pave Benedikt XVI kardinal Cheongs avskjedssøknad av aldersgrunner, over åtti år gammel. Samtidig ble Andrew Yeom Soo-jung utnevnt til ny erkebiskop av Seoul. Han ble innsatt i sitt nye embete den 25. juni.

Kardinal: Sør-Korea har den femte største katolske befolkningen i Asia etter Filippinene, India, Vietnam og Indonesia, og erkebispedømmet Seoul har 27 % av de fem millioner katolikker i landet. Erkebiskop Yeoms to forgjengere har begge vært kardinaler, og den 12. januar 2014 offentliggjorde pave Frans at han ville kreere erkebiskop Yeom til kardinal i konsistoriet den 22. februar 2014. Han sto som nummer tolv på listen over de nye kardinalene.

Kilder: en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Per Einar Odden publisert 11.05.2012, sist endret 16.08.2014 - 15:45