YOUNAN Ignatius Josef III (1944- )

nullPatriark av Antiokia og hele Østen for syrerne i Den syrisk-katolske kirke og epark av Beirut (2009- )

Født: Hans Salighet Moran Mor Ignatius Josef III Younan (Ignace Youssif) ble født som Efrem Josef Younan (Yonan) den 15. november 1944 i Al-Hasaka (fr: Hassaké) i det nordøstlige hjørnet av Syria, som da var Det franske mandatet for Syria og Libanon (1923-46).

Prest: Han ble presteviet den 12. september 1971. Han tjente som direktør for seminaret i Charfet i to år, som direktør for katekese i bispedømmet Hassaké i syv år og som sogneprest for Bebudelseskirken i Beirut frem til 1986.

I 1986 ble han sendt til USA for å etablere misjoner for de syrisk-katolske troende der. Han grunnla en misjon i Newark i delstaten New Jersey (Our Lady of Deliverance) og andre i North Hollywood (Sacred Heart) i 1991 og i San Diego (Our Mother of Perpetual Help) i 1994.

Biskop: Den 6. november 1995 opprettet den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) det syrisk-katolske eparkiet (bispedømmet) Our Lady of Deliverance («Vår Frue av Befrielsen») i Newark for alle syrisk-katolske troende i USA og Canada. Samtidig utnevnte han Efrem Josef Yonan til den første eparken (biskopen). Han ble bispeviet den 7. januar 1996 av Ignatius Antonius II Hayyek (1910-2007), patriark av Antiokia og overhode for Den syrisk-katolske kirke (1968-98), assistert av erkebiskopene Eustatius Josef Mounayer (1925-2007) av Damaskus for syrerne (1978-2001) og Denys Raboula Antoine Beylouni (f. 1930), erkebiskop av Aleppo for syrerne (1991-2000).

Patriark: Han tjente i USA inntil 2009, da han ble valgt til ny primas og patriark for Den syrisk-katolske kirke den 20. januar 2009. Pave Benedikt XVI (2005-13) stadfestet valget ved å innvilge ham kirkelig kommunion den 22. januar 2009. Han ble installert som patriark den 15. februar 2009. Hans forgjenger som patriark, Ignace Pierre VIII Abdel-Ahad (f. 1930), var patriark fra 2001 til februar 2008, etter kardinal Ignatius Moses I Daoud (1930-2012), patriark (1998-2001). Setet for patriarken er Harissa i Libanon, som ligger overfor Beirut, og han er derfor også samtidig epark av Beirut.

Sammen med kardinal Leonardo Sandri, prefekt for Østkirkekongregasjonen, tjente patriark Ignatius Josef III Younan som medpresidenter for bispesynoden for Midtøsten i Vatikanet i oktober 2010. Patriarken har besøkt mange av sine troende i diaspora, for eksempel i Australia og USA. Han har konstant bedt vestlige land om ikke å støtte opprør i Syria «bare for å få Assads regime til å falle», og å finne en annen måte å løse konflikten på. Han har også fordømt dem for ikke å bry seg om de kristne i Midtøsten.

Patriarken har vært svært aktiv i anmodningen om saligkåring for martyrbiskopen Flavian Mikael Melki, og han vil selv feire saligkåringsmessen i Harissa i Libanon den 29. august 2015, på dagen hundre år etter mordet på biskopen.

Kilder: Annuario Pontificio, en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. august 2015

av Per Einar Odden publisert 12.08.2015, sist endret 12.08.2015 - 16:14