ZEN ZE-KIUN Joseph, S.D.B. (1932- )

ZEN ZE-KIUN Joseph Kardinal Zens våpen Kardinalprest, biskop emeritus av Hong Kong i Kina (2002-2009).

Født: Joseph Zen Ze-Kiun ble født den 13. januar 1932 i Shanghai i Kina. Han var sønn av Vincent Zen og Margareta Tseu. Han vokste opp i et fattig område i utkanten av Shanghai, og derfra foretok familien utflukter til en salesiansk kirke på toppen av en høyde i byens utkant. Han sluttet seg til Salesianerne (Societas S. Francisci Salesii [Salesiani di Don Bosco] - SDB) i deres novisiat i Hong Kong. Han studerte teologi ved salesianernes studiehus i Torino i Nord-Italia, Don Boscos hjemby.

Prest: Han ble presteviet den 11. februar 1961 i Torino av kardinal Maurilio Fossati OSsCGN, erkebiskop av Torino. Deretter studerte han videre ved det pavelige salesianske universitetet i Roma, hvor han tok lisensiatgraden i teologi sommeren 1961 og doktorgraden i filosofi sommeren 1964. Han snakker flere kinesiske språk i tillegg til flytende engelsk, italiensk og latin.

Han vendte tilbake til Hong Kong, hvor han hadde ulike stillinger i byens salesianske kommuniteter. Han var professor i filosofi på det salesianske studiehuset i Hong Kong (1964-70) og professor i teologi og filosofi på seminaret Holy Spirit Seminary College (1971-73), rektor for salesianernes studiehus (1972-76), inspektør i sin kongregasjon, president for Rådet for ordenssuperiorer og provinsial for salesianerne i «det eksterne Kina» (Hong Kong, Macao og Taiwan) (1978-83). Han var dekanus i filosofi ved Holy Spirit Seminary College (1984-91). Mellom 1983 og 1986 var han gjesteprofessor på seminarer i både undergrunnskirken og den offisielle kirken i ulike deler av Kina (Shanghai, Wuhan, Xian, Shi Jiazhuang, Beijing, Shenyang). Han var rektor for den salesianske kommuniteten ved Aberdeen Technical School (1986-89).

Biskop: Han ble den 13. september 1996 utnevnt av pave Johannes Paul II (1978-2005) til koadjutor-erkebiskop av Hong Kong [Xianggang]. Han ble bispeviet den 9. desember 1996 i katedralen Immaculate Conception i Hong Kong av kardinal John Baptist Wu Cheng-Chung, biskop av Hong Kong (1975-2002). Medkonsekratorer var kardinal Peter Seiichi Shirayanagi, erkebiskop av Tokyo (1970-2000), og Charles Asa Schleck, titularerkebiskop av Afrika og sekretær for Kongregasjonen for Troens utbredelse. Han deltok på spesialsynoden for Asia i Vatikanet i april/mai 1998 etter pavelig utnevnelse.

Da kardinal Wu døde den 23. september 2002 overtok Zen som den sjette biskop av Hong Kong. Han deltok på den 11. ordinære bispesynoden i Vatikanet i oktober 2005 etter pavelig utnevnelse.

Kardinal: Den 22. februar 2006 kunngjorde pave Benedikt XVI utnevnelsen av sine første kardinaler, og Joseph Zen Ze-Kiun sto som nummer tolv på listen. Den 24. mars 2006 ble han kreert til kardinalprest av Santa Maria Madre del Redentore a Tor Bella Monaca. Han er den andre biskopen av Hongkong som har fått kardinalverdigheten.

Den 15. april 2009 innvilget pave Benedikt XVI hans avskjedssøknad av aldersgrunner. Han var da 77 år gammel. Han ble etterfulgt av sin koadjutor siden 2008, biskop John Tong Hon (f. 1939).

Han fylte åtti år den 13. januar 2012 og mistet dermed retten til å delta i pavevalg.

Kilder: Annuario Pontificio, Miranda, catholic.org.hk - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 12.10.2010, sist endret 01.04.2012 - 20:36