ZENARI Mario (1946- )

Kardinaldiakon, det pavelige diplomati, nuntius i Syria (2008– )

Født: Mario Zenari ble født den 5. januar 1946 i Villafranca i provinsen og bispedømmet Verona i regionen Veneto i Nord-Italia.

Prest: Han ble presteviet den 5. juli 1970 for bispedømmet Verona. Han tok en grad i kirkerett, og i 1980 begynte han sin tjeneste i Vatikanets diplomatiske korps. Han var stasjonert ved de pavelige representasjonene i Senegal, Liberia, Colombia, Tyskland og Romania. Han ble den 25. mars 1993 utnevnt til nuntiaturråd. Han ble den 7. februar 1994 utnevnt til Den hellige Stols permanente representant til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Den hellige stols permanente observatør til FNs organisasjon for industriell utvikling (UNIDO) og til FN-kontorene i Wien i Østerrike.

Biskop: Han ble den 12. juli 1999 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularerkebiskop av Zuglio og til apostolisk nuntius i Elfenbenskysten (Côte d’Ivoire) og Niger, og dessuten også til apostolisk nuntius i Burkina Faso den 24. juli 1999. Han ble bispeviet den 25. september 1999. Han ble den 10. mai 2004 utnevnt til nuntius i Sri Lanka. Den 30. desember 2008 ble han utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til apostolisk nuntius i Syria.

Kardinal: Den 9. oktober 2016 kunngjorde pave Frans at han ville kreere sytten nye kardinaler, og erkebiskop Zenari sto som nummer en på denne listen. Paven understreket samtidig at Zenari skulle fortsette som nuntius i Syria. Den 19. november 2016 ble han kreert til kardinaldiakon i Peterskirken og fikk som diakonatkirke Santa Maria delle Grazie alle Fornaci fuori Porta Cavalleggeri.

Neste konklave: Han fyller åtti år den 5. januar 2026.

Kilder: Annuario Pontificio, Bollettino di Sala Stampa 9.10.2016 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. mai 2004 – Oppdatert: 19. november 2016

av Webmaster publisert 10.05.2004, sist endret 26.11.2016 - 00:18