ZOLLITSCH Robert, I.S.P.Sch. (1938- )


nullErkebiskop av Freiburg im Breisgau i Tyskland (2003- ); president for den tyske bispekonferansen (2008- )

Født: Robert Zollitsch ble født den 9. august 1938 i landsbyen Filipovo (ty: Filipowa; ung: Szentfülöp) i det daværende kongeriket Jugoslavia, etter krigen omdøpt til Bački Gračac i kommunen Odžaci (ty: Hodschag) i det vestlige regionen Bačka (ty: Batschka; ung: Bácska) i den autonome provinsen Vojvodina i Serbia. Han kom fra en donauschwabisk familie. Som seksåring ble han tvunget til å se på at Titos partisaner i Den nasjonale frigjøringshæren i november 1944 myrdet hans sekstenårige bror og 211 andre innbyggere av tysk avstamming i landsbyen. Robert, hans bestemor og tre kusiner ble brakt til leiren Gakovo i Sombor, mens resten av den tyskættede befolkningen for en stor del ble fordrevet.

nullI 1946 lyktes det familien Zollitsch å flykte til det daværende Vest-Tyskland, hvor de slo seg ned i Oberschüpf i Landkreis Tauberbischofsheim i delstaten Baden-Württemberg. I 1953 flyttet de til bydelen Rheinau i Mannheim i Baden-Württemberg. I 1960 avla Robert Zollitsch eksamen artium som elev på studenthjemmet St. Michael ved Matthias-Grünewald-Gymnasium i Tauberbischofsheim. Deretter ble Zollitsch prestekandidat og studerte fra 1960 til 1964 filosofi og katolsk teologi ved Albert-Ludwigs-Universität i Freiburg og Ludwig-Maximilians-Universität i München. I 1964 ble han medlem av Schönstatt-bevegelsen for sekularprester (Institutum Saeculare Patres Schönstatt – ISPSch).

Prest: Han ble presteviet for erkebispedømmet Freiburg im Breisgau den 27. mai 1965 i Freiburger Münster av Hermann Schäufele (1906-77), erkebiskop av Freiburg im Breisgau (1958-77). Han var deretter kapellan i Mannheim (1965) og i Buchen i Odenwald (1965-67). Han var tilknyttet det erkebiskoppelig «konviktet» (studenthjem for teologistudenter) Collegium Borromaeum i Freiburg som veileder (1967-71) og var fra 1971 dosent i homiletikk (prekenlære) ved erkebispedømmets presteseminar St. Peter auf dem Schwarzwald. I mars 1974 tok han doktorgraden i teologi ved universitetet i Freiburg med en avhandling om prestenes embete og funksjon i de første to århundrene. Fra 1974 til 1983 var han direktør for Collegium Borromaeum. Han var fra 1983 til 2003 direktør for erkebispedømmets personalavdeling (Personalreferent). I 1984 ble han utnevnt til domkannik ved katedralen. I 1982 utnevnte den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) ham til pavelig æreskapellan med tittelen monsignore, og i 1992 ble han utnevnt til pavelig æresprelat, en høyere monsignore-grad.

Biskop: Etter at erkebiskop Oskar Saier av Freiburg im Breisgau (1978-2002) gikk av den 1. juli 2002 av helsemessige årsaker bare sytti år gammel, valgte domkapitlet i Freiburg den 6. juni 2003 Robert Zollitsch til ny overhyrde, og valget ble stadfestet av pave Johannes Paul II, som i et skriv den 16. juni 2003 utnevnte ham til erkebiskop av Freiburg og metropolitt for kirkeprovinsen Oberrhein. Den 9. juli 2003 avla han den eden som var foreskrevet i Rikskonkordatet av 20. juli 1933. Freiburg in Breisgau er med sine knapt to millioner katolikker det nest største bispedømmet i Tyskland etter Köln med over to millioner.

Han ble bispeviet den 20. juli 2003 av erkebiskop emeritus Oskar Saier (1932-2008), assistert av kardinal Karl Lehmann (f. 1936), biskop av Mainz fra 1983 og kardinal fra 2001, erkebiskop Giovanni Lajolo (f. 1935), daværende apostolisk nuntius i Tyskland (1995-2003) og kardinal fra 2007, samt biskopene Paul Friedrich Wehrle (f. 1940), hjelpebiskop i Freiburg (1981-2012), og Gebhard Fürst (f. 1948), biskop av Rottenburg-Stuttgart siden 2000. Hans bispemotto er In fidei communione («I troens fellesskap»).

I 2005 ble han utnevnt av kardinal-stormester Carlo Furno (f. 1921) til storoffiser av Ridderordenen av Den hellige grav i Jerusalem, og den 21. mai 2005 ble han innsatt i domkirken i Paderborn av Anton Schlembach, storprior for det tyske stattholderi. Siden 2006 har erkebiskop dr. Robert Zollitsch vært storkansler for Gustav-Siewerth-akademiet og æresmedlem av den katolske studentforeningen K.D.St.V. Ferdinandea Prag i Heidelberg og siden 2009 æresmedlem av studentforeningen K.D.St.V. Wildenstein i Freiburg im Breisgau.

Den 15. januar 2008 annonserte kardinal Karl Lehmann at han trakk seg som president for den tyske bispekonferansen etter å ha hatt embetet siden 1987. Han var gjenvalgt siste gang i 2005 og hadde tre år igjen før hans periode var over, men gikk av på grunn av alvorlige hjerteproblemer. På konferansens vårmøte i Würzburg valgte biskopene den 12. februar 2008 erkebiskop Robert Zollitsch av Freiburg til ny president. Han tok opp embetet den 18. februar. Zollitsch regnes for å være en liberaler og har beskrevet seg selv som «teologisk og personlig» nær kardinal Lehmann.

Da Kirken i Tyskland i begynnelsen av 2010 havnet i en alvorlig tillitskrise da tilfeller av seksuelt misbruk fra prester og ordensfolk ble kjent, lyktes det under Zollitschs ledelse å innføre strenge kirkelige retningslinjer for å forhindre misbruk og reagere på mistenkte tilfeller. Etter det overtok Kirken i mange tilfeller misbruksofres terapikostnader og tilbød erstatning. Zollitsch ble også kjent for sin klare distansering fra Piusbrorskapet (FSSPX), da spørsmålet om denne ultrakonservative foreningen igjen offisielt kunne vende tilbake til Den katolske kirke, ble heftig debattert. Han sa at det blant tradisjonalistene også fantes «ekstrem posisjoner» som for eksempel avvisningen av den nyere liturgien, mens han mener at de to formene av den romerske ritus mer skal anses som «gjensidig berikende». De tradisjonelt nære kontaktene mellom protestanter og katolikker i det sørvestre Tyskland pleier Zollitsch også på nasjonalt nivå.

Som bispekonferansens president fulgte Zollitsch pave Benedikt XVI (2005-13) på hans første offisielle statsbesøk i Tyskland den 24. og 25. september 2011 og hilste ham som bispedømmebiskop i sitt hjemerkebispedømme Freiburg. I 2006 flyttet han presteseminaret fra St. Peter auf dem Schwarzwald til Collegium Borromaeum i Freiburg.

Erkebiskop Zollitsch fylte 75 år den 9. august 2013 og måtte da i henhold til kirkeretten innlevere sin avskjedssøknad til paven. Uansett om paven innvilger søknaden eller ikke, blir han sittende som president for bispekonferansen frem til deres møte våren 2014, da hans seksårsperiode utløper.

Kilder: Annuario Pontificio, Kathpress, de.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, ebfr.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. februar 2008

av Webmaster publisert 13.02.2008, sist endret 10.08.2013 - 16:47