Jubelår

Alt du trenger å vite om Barmhjertighetens år.

Les mer …

 

Kirkelige dokumenter

Bok

Dokumenter fra den nordiske bispekonferanse eller katolske biskoper i Norge

Her finner du hyrdebrev, fellesuttalelser, høringsuttalelser m.v. fra enten den nordiske katolske bispekonferanse, det norske katolske bisperåd, eller fra enkelte biskoper - i siste tilfelle dersom det dreier seg om forhold av mer varig eller generell interesse.

Dokumenter fra offisielle katolske organer i Norge

Her finner du dokumenter som ikke bærer noen biskoppelig signatur, men som kommer fra ulike norske bispedømmeorganer.

Dokumenter fra Vatikanet

Her finner du pavelige dokumenter, samt dokumenter fra den romerske kurie.

Dokumenter og uttalelser fra ikke-nordiske biskoper og bispekonferanser

Her finner du hyrdebrev, uttalelser, erklæringer m.v. fra ikke-nordiske bispekonferanser, biskopelige råd e.l. - noen ganger in extenso, andre ganger i sammendrag.