Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Kirkelige dokumenter

Bok

Dokumenter fra den nordiske bispekonferanse eller katolske biskoper i Norge

Her finner du hyrdebrev, fellesuttalelser, høringsuttalelser m.v. fra enten den nordiske katolske bispekonferanse, det norske katolske bisperåd, eller fra enkelte biskoper - i siste tilfelle dersom det dreier seg om forhold av mer varig eller generell interesse.

Dokumenter fra offisielle katolske organer i Norge

Her finner du dokumenter som ikke bærer noen biskoppelig signatur, men som kommer fra ulike norske bispedømmeorganer.

Dokumenter fra Vatikanet

Her finner du pavelige dokumenter, samt dokumenter fra den romerske kurie.

Dokumenter og uttalelser fra ikke-nordiske biskoper og bispekonferanser

Her finner du hyrdebrev, uttalelser, erklæringer m.v. fra ikke-nordiske bispekonferanser, biskopelige råd e.l. - noen ganger in extenso, andre ganger i sammendrag.