Kirkelige dokumenter


Her finner du dokumenter fra paven og Vatikanet, herunder dokumentene fra Det annet vatikankonsil. Du finner også hyrdebrev, fellesuttalelser, høringsuttalelser m.v. fra enten den nordiske katolske bispekonferanse, det norske katolske bisperåd, eller fra enkelte biskoper – i siste tilfelle dersom det dreier seg om forhold av mer varig eller generell interesse.

Dokumenter fra Vatikanet og paven

Her finner du pavelige dokumenter, samt dokumenter fra den romerske kurie.

Dokumenter fra offisielle katolske organer i Norge

Her finner du dokumenter som ikke bærer noen biskoppelig signatur, men som kommer fra ulike norske bispedømmeorganer. 

Dokumenter og uttalelser fra ikke-nordiske biskoper og bispekonferanser

Her finner du hyrdebrev, uttalelser, erklæringer m.v. fra ikke-nordiske bispekonferanser, biskopelige råd e.l. - noen ganger in extenso, andre ganger i sammendrag.

Dokumenter fra den nordiske bispekonferanse eller katolske biskoper i Norge

av Webmaster publisert 07.08.2009, sist endret 24.02.2016 - 08:41