Pave Benedikt XVs saligkåringer

Benedikt XV var pave nr 258 og ledet Den katolske kirke fra 1914 til 1922. Han foretok 54 saligkåringer - 42 ordinære saligkåringer i 7 seremonier + 12 stadfestelser av kult. Av de 54 salige er 25 blitt helligkåret av senere paver. Av de 54 salige er 42 martyrer. Augustin Cenninis 60 navnløse ledsagere er ikke regnet med i antallet.

Se også en liste med hans helligkåringer og en side med hellig- og saligkåringsstatistikk.

Liste over saligkåringer:

År Dato Navn M Leveår Nasjonalitet
1914-1916: Ingen
1917:
2 saligkåringer i 2 seremonier
29. april Josef Benedikt Cottolengo (hellig 19. mars 1934)   1786-1842 italiensk
6. mai Anna García av St. Bartolomeus OCD   1549-1626 spansk
1918:
6 stadfestelser av kult
23. januar Nonius Alvares de Pereira OCarm (stadfestelse av kult)   1360-1431 portugisisk
26. juni Augustin Cennini og hans 3 ledsagere (Bartolomeus Donati, Johannes Batist Petrucci og Laurentius Nerucci) OSM, martyrer (stadfestelse av kult) (+60 ukjente) 4 M  -1420 4 italienske (+60 ukjente)
13. november Johannes Pelingotto TOF (stadfestelse av kult)   1240-1304 italiensk
1919:
2 stadfestelser av kult
12. mars Isnard av Chiampo OP (stadfestelse av kult)    -1244 italiensk
Hugolinus av Gualdo Cattaneo (stadfestelse av kult)    -1260 italiensk
1920:
40 saligkåringer i 5 seremonier
1. mai Louise de Marillac FdC (hellig 11. mars 1934)   1591-1660 fransk
21. mai Oliver Plunket, martyr (hellig 12. oktober 1975) M 1625-1681 irsk
6. juni Karl Lwanga og hans 21 ledsagere, martyrer (hellige 18. oktober 1964) 22 M døde 1885-87 22 ugandiske
13. juni Maria Magdalena Fontaine og hennes 3 ledsagere FdC, martyrer (De 4 vincentinerinnemartyrene fra Arras) 4 M  -1794 4 franske
De 11 ursulinermartyrene fra Valenciennes OSU, martyrer 11 M  -1794 11 franske
1921:
4 stadfestelser av kult
12. januar Dominikus Spadafora OP (stadfestelse av kult)   1450-1521 italiensk
20. mars Margareta av Lorraine OSCl (stadfestelse av kult)   1463-1521 fransk
27. juli Angelus Scarpetti av Borgo San Sepolcro OSA (stadfestelse av kult)   ~1230-~1306 italiensk
23. november Andreas Franchi av Pistoia OP (stadfestelse av kult)   1335-1401 italiensk
1922: Ingen
av Webmaster publisert 26.08.2000, sist endret 26.08.2000 - 11:14