Dokumenter under pave Klemens XIII (1758-1769)

Se også en oversikt over helligkåringer og saligkåringer.


A Quo Die (13. september 1758, encyklika om de kristnes enhet)

Cum Primum (17. september 1759, encyklika om overholdelsen av kanoniske sanksjoner)

Appetente Sacro (20. desember 1759, encyklika om den åndelige vinning ved faste)

In Dominico Agro (14. juni 1761, encyklika om trosopplæringen)

Apostolicum Pascendi Minis (12. januar 1765, encyklika til forsvar av jesuittordenen)

Christianae Reipublicae (25. november 1766, encyklika om farene ved anti-kristne skrifter)

Summa Quae (6. januar 1768, encyklika om kirken i Polen)

av Webmaster publisert 20.06.2000, sist endret 20.06.2000 - 11:43