Dokumenter under pave Klemens XIV (1769-1774)

Se også en oversikt over saligkåringer.


Decet Quam Maxime (21. september 1769, encyklika til biskopene på Sardinia om misbruk av skatter og benefisier)

Inscrutabili Divinae Sapientiae (12. desember 1769, encyklika til de troende som utroper et jubelår)

Cum Summi (12. desember 1769, encyklika til biskopene som utroper et jubelår)

Salutis Nostrae (30, april 1774, encyklika som utroper et jubelår)

av Webmaster publisert 20.06.2000, sist endret 20.06.2000 - 11:45