Pave Johannes XXIIIs saligkåringer

Den hellige pave Johannes XXIII var pave nr 261 og ledet Den katolske Kirke fra 1958 til 1963. Han foretok 5 saligkåringer i 5 seremonier (ingen stadfestelser av kult). Av de 5 salige er 2 senere blitt helligkåret, begge av senere paver. Av de 5 salige er ingen martyrer.

Se også en liste med hans helligkåringer og en side med hellig- og saligkåringsstatistikk.

Liste over helligkåringer:

 

År Dato Navn Leveår Nasjonalitet
1958: Ingen
1959:
2 salige i 2 seremonier
26. april Helena Guerra (1835-1914) italiensk
3. mai Maria Margrete Dufrost de Lajemmerais D'Youville (hellig 9. desember 1990) (1701-1771) kanadisk
1960: Ingen
1961:
1 salig i 1 seremoni
12. november Johannes (Giovanni) Scalvinoni (Innocent av Berzo) (1844-1890) italiensk
1962: Ingen
1963:
2 salige i 2 seremonier
17. mars Elisabeth Anna Bayley Seton (hellig 14. september 1975) (1774-1821) amerikansk (USA)
19. mars Aloysius Maria (Luigi Maria) Palazzolo (1827-1886) italiensk
av Webmaster publisert 24.08.2000, sist endret 19.05.2014 - 09:14