Livets Evangelium

Innledning (1)
Den menneskelige persons uforlignelige verdi (2)
Nye trusler mot menneskelivet (3-4)
I enhet med alle Kirkens biskoper (5-6)
Kapittel I: Vår tids trusler mot menneskelivet
Ved roten til volden mot livet (7-9)
Når livets verdi formørkes (10-17)
En pervertert oppfatning av frihet (18-20)
Guds og menneskets mening formørkes (21-28)
Kapittel II: Det kristne budskap om livet
Med blikket rettet mot Kristus, "livets Ord" (29-30)
Livet er alltid et gode (21)
I menneskelivets uvisshet bringer Jesus livets mening til sin fullendelse (32-33)
Guds herlighet lyser over menneskets ansikt (34-36)
Det evige livs gave (37-38)
Ærefrykt for og kjærlighet til ethvert liv (39-41)
Menneskets ansvar for livet (42-43)
Det ufødte barns verdighet (44-45)
Livet i alderdom og lidelse (46-47)
Fra Sinais lov til Åndens gave (48-49)
Livets Evangelium fullbyrdes på korsets tre (50-51)
Kapittel III: Guds hellige lov
Evangelium og bud (52)
Menneskelivet er hellig og ukrenkelig (53-57)
Abort, en himmelropende forbrytelse (58-63)
Eutanasiens tragedie (64-67)
Samfunnets lover og moralens lover (68-74)
"Du skal fremme" livet (75-77)
Kapittel IV: For en ny menneskelivets kultur
Et folk av livet og for livet (78-79)
Å forkynne Livets Evangelium (80-82)
Å feire Livets Evangelium (83-86)
Å tjene Livets Evangelium (87-91)
Familien som "livets helligdom" (92-94)
Å frembringe et kulturelt omslag (95-100)
Livets Evangelium er til for hele det menneskelige samfunn (101-102)
Konklusjon
Marias og Kirkens moderskap (103)
Livet truet av det ondes krefter (104)
Oppstandelsens herlighet (105)
Noter

Encyklikaer

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 21.03.2011 - 13:16