Incarnationis Mysterium

Bullen som erklærer det store Jubileet i år 2000

Til alle de troende på vei mot det tredje årtusen

Hilsen og apostolisk velsignelse

Johannes Paul, biskop
Guds tjeneres tjener

Det finnes også versjoner på engelsk og latin

Innholdsfortegnelse

  1. Del 1: Punkt 1-8
  2. Del 2: Punkt 9-13
  3. Dekret: Betingelser for å oppnå avlat under Jubileet
  4. Fotnoter

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18