Kallet til hellighet

Utdrag av pave Johannes Paul IIs budskap i anledning kallssøndagen 21. april 2002

Forkortet utgave. Se den engelske fullversjonen.


Til dere alle "Guds elskede og kalte hellige, med nåde og fred fra Gud vår Far og vår Herre Jesus Kristus" (Rom 1,7)

Disse ord av apostelen Paulus til Romas kristne angir temaet for årets verdensbønnedag om kall: "Kallet til hellighet". Hellighet! Det er hver troendes nåde og mål som tredje mosebok minner oss om: "Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig." (3. Mos 19,2)

Kirkens hovedoppgave er å lede kristne på hellighetens vei så de, opplyst av troens kunnskap, kan betrakte Kristi ansikt og i ham gjenoppdage deres egen sanne identitet og den oppgave Herren betror hver og en av dem. I Kirken hjelper alle kristne hverandre til å oppdage og oppfylle deres eget kall ved å lytte til Guds ord, ved bønn, ved flittig deltakelse i sakramentene og ved uopphørlig søke Kristi ansikt i hver en bror og søster.

Ethvert kall i Kirken tjener helligheten. Det er likevel noen kall som på en særlig måte står i hellighetens tjeneste. Det gjør kallet til de ordinerte embeter og kallet til ordenslivet. Nettopp disse kall ber jeg dere i dag vie spesiell oppmerksomhet i deres bønner.

Kallet til de ordinerte embeter "er jo i realiteten et kall til hellighet, med det særpreg som ordinasjonens sakrament bringer. Hellighet er nærhet til Gud. Det er å etterligne Kristus som var fattig, kysk og ydmyk. Det er en uforbeholden kjærlighet til sjelene. Det er å gi seg helt for dem og for deres sanne vel. Og det er kjærlighet til Kirken, som er hellig og som vil vi skal være hellige for det var det oppdrag Kristus betrodde henne." (Pastores Dabo Vobis 33)

Ordenslivet synliggjør den inderlighet som i sitt vesen hører til alle kristnes kall til hellighet, og det uttrykker den lengsel som hele Kirken har etter Kristus, lik en brud etter sin brudgom. "Bekjennelsen av de evangeliske råd er uløselig knyttet til Kristi mysterium og har som oppgave på ulike måter å gjøre nærværende det liv Jesus selv valgte og også anviste som en absolutt eskatologisk verdi." (Vita Consecrata 29)

Måtte biskoper og prester først og fremst vitne om den hellighet som tilhører de embeter de har tatt i mot som gave. Måtte de ved sitt liv og sin lære vise gleden i å følge Jesus den gode hyrde. Måtte menn og kvinner i ordenslivet vise at deres tilværelse er rotfestet i Kristus og at ordenslivet er fellesskapets og enhetens hjem og skole. (Novo millennio ineunte 43)

Familiene er kalt til å spille en avgjørende rolle for kallenes fremtid i kirken. Den ekteskapelige kjærlighets hellighet, familielivets harmoni, den troens ånd med hvilken man møter hverdagslivets problemer, åpenheten overfor andre, særlig de fattigste samt deltakelsen i det kristne fellesskapets liv skaper alt sammen et miljø der barna lærer å lytte til Guds kall og også gi et generøst svar.

Måtte høstens Herre sørge for mange hellige preste- og ordenskall for sin Kirke!

Castel Gandolfo 8. september 2001

Joannes Paulus II

av Webmaster publisert 04.05.2002, sist endret 04.05.2002 - 18:30