En stor pave - vår landsmann er gått inn til Herren

Av de polske prester i Norge


Hellige Far, vi mottok nyheten om din bortgang i stillhet, med dyp lengsel og tårer i våre øynene. Ditt siste "lidelsens triduum" i Påskeoktaven retter våre tanker mot symbolikken i Påskens liturgi: Skjærtorsdag, Langfredag og Påskevigilien. På vigilien til festen for Guds Miskunn, som du hadde innført, gikk du inn til vår Herre, til den evige lønn, som du har fortjent. Stilt overfor dødens åsyn, tenkte du ikke på deg selv, men på oss alle, da du rettet dine siste ord til oss, ord fylt av tillit til Guds Miskunn:

Kjære brødre og søstre. Det er kjærligheten som omvender hjertene og gir menneskeheten fred, den menneskeheten som fra tid til annen ser ut til å ha gått seg vill og blitt dominert av det onde, egoisme og redsel. Kristus bringer menneskeheten kjærlighet som tilgir og åpner hjertene for håpet. Far, vi tror på Deg, og derfor gjentar vi: Jesus, jeg setter min lit til Deg, miskunn Deg over oss og over hele verden (JP II).

Hellige Far, vi Polske katolske prester, forenet i Kristi presteskap, som arbeider i Norge, er stolte av at vi ble gitt å leve under pave Johannes Paul IIs pontifikat. Vi er stolte av din pilegrimsferd til de Skandinaviske land, takknemlige for alle de endringer som er sådd og høstet i troen på det beste for mennesker som tror på Kristus.

Din storhet viste oss prester hvordan vi burde vie oss til å være Kristi prester.

Din storhet har endret verden og menneskenes hjerter, for du, Hellige Far, var en åndelig leder for hele verden, en pave som maktet å benytte deg av moderne kommunikasjonsformer. Du påtok deg nye kall gjennom pilegrimsturer, hvor du møtte mennesker og ble kjent med deres problemer.

Din storhet åpnet Kirkens dør for universelle verdier som: barmhjertighet, fred, toleranse og behovet for dialog i verden.

Din storhet maktet, på en vedvarende måte, å treffe sjelene og hjertene til de troende og de ikke-troende.

Hellige Far, vi tror at Gud vil lønne deg i overflod for din fantastiske tjeneste for Kristus. Vi lover trofast å fortsette i vår tjeneste for Kristus med stor arbeidsomhet, ærlighet og kjærlighet til sannheten. Vi ber for deg, vi ber Gud om Hans Miskunn, som du var så glad i.

Måtte Gud fylle oss alle med håp og fred, i det vi legger frem våre bønner med våre hjerter og våre lepper.

Vi som nå er fordypet i våre tanker og bønner, ber om at Gud må fylle alle troendes hjerter med håp og fred.

Søndag, Festen for Guds Miskunn, 03.04.2005

På vegne av de Polske prester i Norge
p. Frans Szajer

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18