Pave Johannes Paul II til minne

Av pastoralrådet i Tromsø stift


JOHANNES PAUL II - Kjærlighetens apostel

Den katolske kirkens leder, Pave Johannes Paul II, har forlatt denne verden. Vi sørger over tapet av et stort menneske blant oss, samtidig som vi er glade for at han nå har sluppet fri fra mange års sykdom og lidelser. Vi kan håpe og tro at han nå opplever Det evige lys i Guds nærhet.

Karol Woytyła (f. 1920) fra den lille byen Wadowice sørvest for Krakow i Polen, var kommet langt på en lysende akademisk og kirkelig karriere, da han 58 år gammel ble valgt til pave. Han tok da navnet Johannes Paul II, og ledet i nesten 27 år Den katolske kirken gjennom en tidsepoke preget av mange og store omskiftninger som berører alle land og folkeslag. Gjennom alt dette har vi aldri vært i tvil om at vi hadde en fast og uredd leder som kjente sitt ansvar som hyrde i Peters fotspor. Hans evner og faglige kompetanse kunne vi aldri trekke i tvil, samtidig som han ga uttallige eksempler på hvordan hans personlige forhold til Gud var alfa og omega i alt han gjorde for Kirken. "Totus tuus" (Helt Din) var Johannes Pauls valgspråk fra han ble utnevnt som biskop 38 år gammel.

Arbeidsdagen for Johannes Paul har vært enorm, listen som viser hans synlige, mangeartede produktivitet er meget lang. Hele 14 encyklikaer (omfattende utredninger om troslæreforhold) og en lang rekke andre kirkelige dokumenter har kommet under hans embete, og han var aktiv innen sine forskningsfaglige felt, filosofi og antropologi, også i sin tid som pave. Selvsagt har paven en stor stab av profesjonelle medarbeidere på alle områder som utfører det store sentrale arbeidet i verdenskirken. Men pavens egeninnsats, hans evne til å motivere og være til stede har vært avgjørende for Kirkens stabilitet og dynamiske utvikling.

Pave Johannes Paul II vil framstå som en konservativ kirkeleder i en mange sammenhenger, og det er ikke like lett for alle katolikker å avfinne seg med for eksempel at kvinner ikke kan ordineres som prester. Samtidig er det hevet over tvil at Johannes Paul i høyeste grad levde i vår egen tid og brydde seg om det som foregikk på alle plan. Allerede fra begynnelsen av embetet sto fornyelsen av Kirken gjennom oppfølging og konsolidering av Kirken etter Det annet Vatikankonsil i 1960-årene helt sentralt.

Paven har gjennomført en utrolig stor reisevirksomhet til alle deler av verden, bl.a. også de tre katolske bispedømmene i Norge (1989). Dette har gitt svært mange katolikker muligheten til å oppleve Johannes Paul på nært hold, noe som ikke minst i Nord-Norge betyr mye for utvikling av katolsk identitet. Han har hatt enorm appell til katolske ungdommer verden over. Han har påvirket religionspolitiske og storpolitiske prosesser i ulike deler av verden gjennom uttalelser og møter med toppledere med sikte på å unngå diktatoriske overgrep og krigshandlinger. Hans engasjement ble avgjørende for kommunismens fall for 15 år siden.

Pave Johannes Paul II har vært en virkelig hyrde, også med fare for sitt eget liv. Ikke bare kunne alle i og utenfor hjorden se ham til enhver tid, han beveget samtidig seg rundt omkring og oppsøkte de som var langt unna og kanskje var i ferd med å miste retningen. Alle som møtte mennesket Johannes Paul vil minnes hans personlige styrke og integritet, hans evne til å lytte til og se individet, hans omsorg og ydmykhet. Hans vilje til å være der, være synlig og sammen med oss i gode og onde dager, er noe av det vi vil huske aller best. Hans aktive kjærlighet til Gud og til menneskene i verden kan ingen være i tvil om.

Vi lyser fred over hans minne.

Helmut Krane
Pastoralrådet i Tromsø stift

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18