Pavens fasterefleksjoner

Fasteretrett med paven

Fra 12. til 19. mars 2000 hadde paven sin årlige fasteretrett. Retretten ble holdt av norgesvennen erkebiskop Nguyên Van Thuân. Hans betraktninger er basert på erfaringer han gjorde i kommunistisk fangenskap i Vietnam. Fortellingene han gir oss er fascinerende og poengene er svært relevante, også i vår katolske hverdag her i Norge. Vi gjengir betraktningene på engelsk, med tillatelse fra det katolske nyhetsbyrået Zenit.


Faith, Hope and Christian Forgiveness
Preacher of Papal Spiritual Exercises
Witness of Hope
Jesus Has no Memory
Jesus Is Ignorant of Mathematics and Philosophy
Jesus Is a Risk-taker with no Idea of Economics
1: Before the Mystery of God
Love Is the Only Certainty
Sinners and Prostitutes among Christ's Ancestors
Sin Exalts the Mercy of God
Hope Today
2: Hope in God
Windowless Cell
Only God
Response to Today's World
3: The Adventure of Hope
Messages Written on Calendar
Road to Sanctity
4: "My God, my God, Why Have you Forsaken me?"
5: The Eucharist
6: Strength of Christians in Weakness
Reality of Being a Minority
God's Strength
7: The Secret of Hope - "To Return to Jerusalem"
Pope's Comment
Love Enemies
av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18