Dokumenter under pave Leo XIII (1878-1903)

Se også en oversikt over helligkåringer og saligkåringer.


Inscrutabili Dei Consilio (21. april 1878, encyklika om samfunnsondene)

Quod Apostolici Muneris (28. desember 1878, encyklika om sosialismen)

Aeterni Patris (4. august 1879, encyklika om gjenreisningen av kristen filosofi)

Arcanum (10. februar 1880, encyklika om det kristne ekteskap)

Grande Munus (30. september 1880, encyklika om de hellige Kyrill og Methodius)

Sancta Dei Civitas (3. desember 1880, encyklika om misjonsselskaper)

Diuturnum (29. juni 1881, encyklika om den sivile myndighets opphav)

Licet Multa (3. august 1881, encyklika om katolikker i Belgia)

Etsi Nos (15. februar 1882, encyklika om forholdene i Italia)

Auspicato Concessum (17. september 1882, encyklika om den hellige Frans av Assisi)

Cum Multa (8. desember 1882, encyklika om forholdene i Spania)

Supremi Apostolatus Officio (1. september 1883, encyklika om rosenkransandakten)

Nobilissima Gallorum Gens (8. februar 1884, om det religiøse spørsmål i Frankrike)

Humanum Genus (20. april 1884, encyklika om frimureri)

Superiore Anno (30. august 1884, encyklika om rosenkransresitasjonen)

Immortale Dei (1. november 1885, encyklika om den kristne konstitusjon av statene)

Spectata Fides (27. november 1885, encyklika om kristen utdannelse)

Quod Auctoritate (22. desember 1885, encyklika som utroper et ekstraordinært jubelår)

Iampridem (6. januar 1886, encyklika om katolisismen i Tyskland)

Quod Multum (22. august 1886, encyklika om Kirkens frihet)

Pergrata (14. september 1886, encyklika om kirken i Portugal)

Vi e ben noto (20. september 1887, encyklika om rosenkransen og det offenlige liv i Italia)

Officio Sanctissimo (22. desember 1887, encyklika om kirken i Bayern)

Quod Anniversarius (1. april 1888, encyklika i anledning hans eget prestevigselsjubileum)

In Plurimis (5. mai 1888, encyklika til Brasil om avskaffelse av slaveriet)

Libertas (20. juni 1888, encyklika om slaveri)

Saepe Nos (24. juni 1888, encyklika om boycotting i Irland)

Quam Aerumnosa (10. desember 1888, encyklika om italienske emigranter)

Etsi Cunctas (21. desember 1888, encyklika om kirken i Irland)

Exeunte Iam Anno (25. desember 1888, om den rette ordning av det kristne liv)

Magni Nobis (7. mars 1889, encyklica om «Catholic University of America»)

Quamquam Pluries (15. august 1889, encyklika om andakten til den hellige Josef)

Sapientiae Christianae (10. januar 1890, encyklika om kristne som borgere)

Dall'Alto Dell'Apostolicoo Seggio (15. oktober 1890, encyklika om frimureri i Italia)

Catholicae Ecclesiae (20. november 1890, encyklika om til misjonærene i Afrika om slaveri)

In Ipso (3. mars 1891, encyklika om bispemøter i Østerrike)

Rerum Novarum (15. mai 1891, Encyklika om de arbeidende klassers situasjon)

Pastoralis (25. juni 1891, encyklika til Portugal om enhet)

Pastoralis Officii (12. september 1891, encyklika om dueller)

Octobri Mense (22. september 1891, encyklika om rosenkransen)

Au Milieu des Sollicitudes (16. februar 1892, encyklika om kirke og stat i Frankrike)

Quarto Abeunte Saeculo (16. juli 1892, encyklika om Columbus-jubiléet)

Magnae Dei Matris (8. september 1892, encyklika om rosenkransen)

Custodi di Quella Fede (8. desember 1892, encyklika til det italienske folk om frimureriet)

Inimica Vis (8. desember 1892, encyklika til de italienske biskoper om frimureriet)

Ad Extremas (24. juni 1893, encyklika om seminarer for innfødte prestekandidater)

Constanti Hungarorum (2. september 1893, encyklika om kirken i Ungarn)

Laetitiae Sanctae (8. september 1893, encyklika til fremme av rosenkransandakten)

Providentissimus Deus (18. november 1893, encyklika om studiet av Den hellige Skrift)

Litteras a Vobis (2. juli 1894, encyklika om kleresiet i Brasil)

Iucunda Semper Expectatione (8. september 1894, encyklika om rosenkransen)

Christi Nomen (24. desember 1894, encyklika om troens utbredelse og østkirkene)

Permoti Nos (10. juni 1895, encyklika om de sosiale forhold i Belgia)

Adiutricem (5. september 1895, encyklika om rosenkransen)

Apostolicae curae (15. mars 1896 - apostolisk bulle om anglikanske ordinasjoners ugyldighet)

Insignes (1. mai 1896, encyklika til den ungarske tusenårsfeiring)

Satis Cognitum (29. juni 1896, encyklika om kirkens enhet)

Fidentem Piumque Animum (20. september 1896, encyklika om rosenkransen)

Divinum Illud Munus (9. mai 1897, encyklika om Den Hellige Ånd)

Militantis Ecclesiae (1. august 1897, encyklika om den hellige Peter Canisius)

Augustissimae Virginis Mariae (12. september 1897, encyklika om rosenkrans-broderskapet)

Affari Vos (8. desember 1897, encyklika om skolespørsmålet i Manitoba i Canada)

Caritatis Stusium (25. juli 1898, encyklika om kirken i Skottland)

Spesse Volte (5. august 1898, encyklika om undertrykkelsen av katolske institusjoner i Italia)

Quan Religiosa (16. august 1898, encyklika om den sivile ekteskapslov i Peru)

Diuturni Temporis (5. september 1898, encyklika om rosenkransen)

Quum Diuturnum (25. desember 1898, encyklika om de latinamerikanske biskopers plenarsynode)

Testem Benevolentiae Nostrae (22. januar 1899, encyklika om «amerikanismen»: nye oppfatninger om dyd, natur og nåde)

Annum Sacrum (25. mai 1899, encyklika om konsekrasjon til Det hellige Hjerte)

Depuis Le Jour (8. september 1899, encyklika om presteutdannelsen i Frankrike)

Paternae (18. september 1899, encyklika om presteutdannelsen i Brasil)

Tametsi Futura Prospicientibus (1. november 1900, encyklika om Jesus Kristus, Forløseren)

Omnibus Compertum (21. juni 1900, encuklika om enhet blant gresk-melkittene)

Graves de Communi Re (18. januar 1901, encyklika om kristendemokratiet)

Gravissimas (16. mai 1901, encyklika om ordenssamfunnene i Portugal)

Reputantiubus (20. august 1901, encyklika om språkstriden i Böhmen-Mähren)

Urbanitatis Veteris (20. november 1901, encyklika om opprettelsen av et seminar i Athen)

In Amplissimo (15. april 1902, encyklika om kirken i USA)

Quod Votis (30. april 1902, encyklika om forslaget om et polsk katolsk universitet)

Mirae Caritatis (28. mai 1902, encyklika om Den hellige Eukaristi)

Quae Ad Nos (22. november 1902, encyklika om kirken i Böhmen-Mähren)

Fin dal Principio (8. desember 1902, encyklika om presteutdannelsen i Italia)

Dum Multa (24. desember 1902, encyklika om ekteskapslovgivningen i Ecuador)

av Webmaster publisert 22.08.2000, sist endret 22.08.2000 - 20:55