Dokumenter under pave Paul III (1534-1549)

Dokumenter fra paven eller den romerske kurie

Sublimus Dei (29. mai 1537 - pavelig fordømmelse av slaveriet)


Dokumenter fra Tridentinerkonsilet

7. sesjons dekreter om reform og om sakramentene (3. mars 1547)

6. sesjons dekret om reform samt dekret og kanoner om rettferdiggjørelsen (13. januar 1547)

5. sesjons dekreter om reform og om arvesynden (17. juni 1546)

Dekret om Bibelens kanoniske bøker og om bruk og utgivelse av De hellige skrifter (8. april 1546)

av Webmaster publisert 09.11.1998, sist endret 14.03.2016 - 16:16