Evangelii nuntiandi

Evangelii nuntiandi - "Forkynnelsen"

Apostolisk formaning (exhortatio) fra Pave Paul VI, promulgert 8. desember 1975.

Utgitt av St. Olav Forlag 1978.

Oversatt av Vera Henriksen.


Innholdsfortegnelse

Forord ved biskop John W. Gran
Innledning
Særskilt forpliktelse til å forkynne evangeliet
I anledning av tre begivenheter
Et tema ofte fremhevet i løpet av vårt Pontifikat
I forståelse med Synoden av 1974
Oppfordring til gjennomtenkning
I: Fra Kristus, forkynneren - til den forkynnende kirke
Jesu vitnesbyrd og oppgave
Jesus, den første forkynner av evangeliet
Forkynnelsen av Gudsriket
Forkynnelsen av frigjørende frelse
Inntil døden på et kors
Utrettelig forkynnelse
Med evangeliske tegn
Et fellesskap som mottar og bringer videre evangeliet
Evangeliets forkynnelse: Kirkens egentlige kall
Kirken og evangeliets forkynnelse
Kirken, uløselig knyttet til Kristus
II: Hva er evangelisering?
Evangelisering: et flersidig begrep
Menneskehetens fornyelse
Og fornyelse for de forskjellige samfunnslag
Evangelisering av kulturgrupper
Viktigheten av det levende vitnesbyrd
Ordets forkynnelse: en nødvendighet
Tilslutning til det levende evangelium og til fellesskapet
Dette betyr et nytt apostolat
III: Evangeliseringens innhold
Hovedinnhold og sekundære synsmåter
Vitnesbyrdet om Faderens kjærlighet
Kjernen av budskapet: frelsen ved Jesus Kristus
I håpets tegn
Et budskap som gjelder hele livet
Et budskap om frigjøring
Nødvendigvis forbundet med menneskehetens fremskritt
Uten begrensning eller tvetydighet
Evangelisk frigjøring
Sentret på Gudsriket
Om et evangelisk menneskesyn
En omvendelse er nødvendig
Vold er utelukket
Kirkens særskilte bidrag
Religionsfrihet
IV: Metoder for utbredelse av evangeliet
Søken etter egnede metoder
Det levende vitnesbyrd
En levende forkynnelse av ordet
Ordets liturgi
Katekese
Bruk av massemediene
Uunnværlig personlig kontakt
Sakramentenes betydning
Folkelig fromhet
V: De som nyter godt av evangeliseringen
Den vender seg til alle
På tross av alle hindringer
Den første forkynnelse for dem som er langt borte
Fornyet forkynnelse i en avkristnet verden
Ikke-kristne religioner
Støtte for de troende
Ikke-troende
De ikke-praktiserende
Forkynnelsen for de store folkeskarene
Kirkelige «communautés de base» (små fellesskap)
VI: De arbeidere som tjener evangeliet
Kirken: i sin helhet en misjonskirke
En kirkelig handling
I den universelle Kirkes perspektiv
I de individuelle Kirkers perspektiv
Uttrykk for tilpasning og troskap
Åpenhet overfor den universelle Kirke
Kirkens uforanderlige tro
Forskjellige oppgaver
Peters etterfølger
Biskoper og prester
Ordensbrødre og ordenssøstre
Legfolket
Familien
Unge mennesker
Forskjellige tjenester
VII: Forkynnelsens ånd
Innstendig oppfordring
Under den hellige Ånds ledelse
Levende vitnesbyrd
Søken etter enhet
Sannhetens tjenere
Besjelet av kjærlighet
Med de helliges iver
Konklusjon
Etter et hellig år
Maria, forkynnelsens lys
Noter

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18