Sacrosanctum concilium

Tillegg: Erklæring om revisjon av kalenderen

Det Hellige Økumeniske Kirkemøte, det Annet Vatikankonsil, anser av stor betydning det ønske som deles av mange om å fastsette påskefesten til en bestemt dato og gjøre kalenderen fast. Etter oppmerksomt å ha overveiet de mulige følger av innføringen av en ny kalender, erklærer Kirkemøtet følgende:

  1. Kirkemøtet motsetter seg ikke at påskefesten blir lagt til en bestemt søndag i den gregorianske kalender, dersom samtykke oppnås av dem som dette spørsmålet angår, først og fremst de brødre som er skilt fra fellesskapet med den Apostoliske Stol.
  2. Enn videre erklærer Kirkemøtet at det ikke motsetter seg de planer som tar sikte på å innføre en evighetskalender i det borgerlige samfunn.

Denne nøytralitet overfor de forskjellige systemer som er blitt utarbeidet for å etablere en evighetskalender og innføre den i det borgerlige samfunn, gjelder imidlertid bare slike som iakttar og bevarer syvdagersuken med søndagen, uten å skyte noen ekstra dager inn i tillegg, slik at ukenes rekkefølge blir urørt. Dersom særlig tungtveiende grunner imidlertid her skulle gjøre seg gjeldende, overlates avgjørelsen av dette til den Apostoliske Stol.


I den Allerhelligste og Udelelige Treenighets Navn.

De dekreter som nettopp er blitt forelest i dette hellige og universelle, lovlig samlede Annet Vatikankonsil, har funnet fedrenes bifall.

Og Vi, i kraft av den apostoliske myndighet som er Oss overlevert fra Kristus, bifaller, lovfester og fastlegger dem, sammen med de ærverdige fedre, i den Hellige Ånd. Og det som således gjennom kirkemøtet er blitt bestemt, befaler Vi skal tre i kraft, til Guds ære.

PAUL VI, PAVE


Forrige Innhold

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18