Pave Pius VIIs helligkåringer

Pius VII var pave nr 251 og ledet Den katolske kirke fra 1800 til 1823. Han foretok 6 helligkåringer - 5 ordinære helligkåringer i 1 seremoni + 1 stadfestelse av kult. Se også en liste med hans saligkåringer og en side med hellig- og saligkåringsstatistikk.

Liste over helligkåringer:

År Dato Navn Leveår Nasjonalitet
1800-1801: Ingen
1802:
1 stadfestelse av kult
10. mai Berard av Marsi 1079-1130 italiensk
1803-1806: Ingen
1807:
5 helligkåringer i 1 seremoni
24. mai Angela Merici OSU 1470/74 - 1540 italiensk
Benedikt Maureren OFMObs ~1526-1589 italiensk
Colette Boylet OSClCol 1381-1447 fransk
Frans Carácciolo CC.RR.MM 1563-1608 italiensk
Hyacinta Mariscotti TOF 1585-1640 italiensk
1808-1823: Ingen
av Webmaster publisert 21.06.2000, sist endret 21.06.2000 - 22:31