Dokumenter under pave Pius VIII (1829-1830)

Se også en oversikt over saligkåringer.


Traditi Humilitati (24. mai 1829, encyklika om pavens visjon for sitt pontifikat)

av Webmaster publisert 25.06.2000, sist endret 25.06.2000 - 21:44