Den apostoliske skrivelse MP

In hac - man deler misjonene i Sverige og Norge i to, og misjonen i Norge forener med seg flere regioner som har vært underlagt nordpolprefekten - 7. august 1868: 1

PAVE PIUS IX

TIL EVIG ERINDRING

§1. Etter at Vi ved Guds forsyns skjulte plan er plassert på denne den salige Peters stol, har Vi intet som er høyere enn at Vi må få befordre alt det - hvor mye det så enn måtte være blant oss - som kan tjene til beste for den katolske religion.

§2. Men da det videre synes å være mest hensiktsmessig for det åndelige styre av de troende dersom misjonene i Sverige og Norge som hittil har forblitt udelt, deles i to, tenker Vi - etter mht. saken å ha satt oss i forbindelse med våre ærverdige brødre Den hl.r.k.s kardinaler som forestår de anliggender som har med troens utbredelse å gjøre, og etter aktsomt å ha tenkt oss om - på å skride til denne deling.

§3. Når det da er slik, adskiller Vi av egen drift, med sikker viten og etter Vår modne gjennomtenkning samt etter råd fra våre ærverdige brødre Den hl.r.k.s kardinaler, ut fra vår apostoliske autoritet, ved herværende skrivelse misjonene i Sverige og Norge slik i to at det så og si etableres et dobbelt sett med sentra, og at den del forenes med misjonen i Norge som har omfattet Finnmark, Norsk og Svensk Lappland og de andre øyer tilhørende Norge, og som har vært underlagt nordpolprefekten.

 § 4. Disse ting bestemmer Vi, vil Vi osv. [og fastsetter Vi - idet og for så vidt som situasjonen gjøre det aktuelt, intet ut fra våre eller Det apostoliske kansellis reguleringer som ikke går på velervervet rett, står i veien for dette, heller ikke om det kalles bindende ordninger, selv ikke ved ed, apostolisk bekreftelse eller noe annet som står fast, om det kalles statutter eller sedvaner, heller ikke andre apostoliske konstitusjoner og forordninger, selv om de måtte kvalifisere til spesiell nevnelse, og heller ikke hva som helst øvrig motstridende].

Gitt i Roma ved St. Peter, under Fiskerens ring, 7. august 1868, i det 23. år av vårt pontifikat.


1
Latinsk originaltekst: Iuris Pontificii de Propaganda Fide, Roma 1895, vol. VI, pars I, nr. 345, s. 20: Missiones Sueciae et Norvegiae in duas dividit, ac Norvegiae unit plures regiones quae Praefecto Poli Arctici subiiciuntur.
av Webmaster publisert 08.12.2005, sist endret 08.12.2005 - 21:25