Høringsbrev om plan for katolsk seksualundervisning

Fra Norges Unge Katolikker (NUK), Kateketisk Senter og Familiesenteret


Kjære deltakere på seminaret om Ungdom og seksualitet, prester, kateketer og barne- og ungdomsledere

Situasjon

Som vi sammen slo fast på seminaret 3. og 4. november, møter ungdom i Norge generelt et seksualisert og trivialisert syn på kjærlighet, med sterkt sexpress i vennemiljø og gjennom helsetilbud der visjonen om seksuallivets utfoldelse innenfor et livslangt forpliktende kjærlighetsforhold mellom mann og kvinne ofte blir borte. Katolsk ungdom har lite å støtte seg til stilt overfor denne virkeligheten. De har et stort behov for formasjon. Som kirke er det vår oppgave og plikt å formidle katolsk lære til våre unge gjennom de institusjoner Kirken driver eller er i berøring med, fremfor alt katekese, skole og hjem.

Visjon

NUKs, Familiesenterets og Kateketisk Senters visjon er:

 • å gi våre unge et syn på kjærlighetslivet som er sant og i overensstemmelse med Guds ord og Kirkens lære.
 • å meddele gleden, skjønnheten, sprengkraften og ansvaret vår fruktbarhet innebærer.
 • at de unge blir utrustet med redskaper - en måte å tenke på (et verdenssyn og et livssyn), som hjelper dem til å leve sitt liv.
 • at de unge blir utrustet til å kunne svare på spørsmål om Kirkens lære om kyskhet, seksualitet og kjærlighet - spesielt i skolesammenheng.

Mål

Ut fra innspillene som kom frem på seminaret arbeider vi nå med å lage en katolsk seksualundervisning for ungdom i aldersgruppen 12-15/16 år. Målet er et undervisningsopplegg som kan brukes både i våre skoler og i katekesen/fermingsforberedelsen. Vi ønsker også at dette skal være en støtte og et supplement til foreldrenes oppdragelse.

Metode

Vi har systematisert resultatene fra seminarets verkstedgrupper, og arbeider nå med å fylle inn med aktuelt og faglig grundig bakgrunnsstoff. Det er nødvendig å finne en pedagogisk god tilnærming når det gjelder språk, form og visuelt uttrykk. Et av våre verktøy er å bruke alle seminardeltagerne som aktive informanter og rådgivere. Dere innbys derfor nå til å gi oss tilbakemelding på de første skissene vi presenterer for dere. Vi ønsker at dere gir oss kommentarer på tema og metode hver for seg. Dere må også gjerne sende oss forslag til billedmateriale, film, musikk og tekster.

Vi ønsker tilbakemelding på:

 1. Oppleggets målgrupper 7.-10.klasse?
 2. Innhold
 3. Metoder

Fristen for tilbakemeldinger har vi satt til 1. mars. Dere må gjerne sende dem til oss på e-post: familie(at)katolsk(dot)no eller skrive inn til Familiesenteret, Akersveien 16 A, 0177 Oslo.

Vi gleder oss til å høre fra dere!

Vennlig hilsen i Kristus

Marta Bivand Erdal, Alexander Golding, Isabel Sanchez, pater Andreas Rupprecht, Maria Fongen, Elisabeth Schjetne, Marieke van den Berg og Torvild Oftestad


Skisser for katolsk fundert undervisning for ungdom om kjærlighet og seksualitet

7. klasse

Hovedtema for undervisningen for 7. klasse - HVEM ER JEG?

1. økt: Livet

Mål: Å gi 12-13-åringene kunnskap om sin opprinnelse, biologisk og overnaturlig, som personer elsket av Gud, og å etablere kunnskap om at menneskelivet begynner ved unnfangelsen og er hellig og ukrenkelig.

Innhold: Fosterets utvikling i bilder, ledsaget av musikk og tekster som understreker personens verdi i Guds øyne.

Eksempel:

 1. Et vakkert farvebilde av en eggcelle og en sædcelle i befruktningsøyeblikket. Undertekst: "Før jeg skjenket deg livet, hadde jeg allerede utvalgt deg. Før du ble født, kjente jeg deg." Jer 1, 5.
  Gud har tenkt på DEG fra evighet av! (Uansett om du var planlagt eller ikke.) Du er elsket av Gud fra evighet av. Du er et resultat av Guds kjærlighet. Du er uendelig verdifull!
 2. Når begynner livet?
 3. Hvordan tar vi imot et nytt søsken?

Metode: Power Point-presentasjon, oppgaveark, situasjon fra virkeligheten, diskusjon, film

2. økt: Identitet

Skapt i Guds bilde Bibeltekst Gen 2, 1 - 2, 4

Herunder: kjønn, kjærlighet, samvittighet, hvordan er og fungerer vi

 1. Bilder/film av situasjoner, lykkelige og ulykkelige
  Spørrerunde: Hva sårer deg? Hvilke konsekvenser får det for hva du formidler til andre? Konf. Luk 6,31 Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.
 2. Fortelling
 3. Dialog og oppsummering
 4. Rollespill: lage scener og bilder
 5. Memorering av bibelsitat knyttet til tema

3. økt: Kyskhet og seksualitet

Innhold:

 • At Gud er en del av hverdagen vår
 • At kroppen vår er Guds gave
 • Lære noen fakta om Kirkens lære om kjærlighet og seksualitet

Metoder:

 • 10 min innlegg om tema (power-point presentasjon)
 • Gruppesamtale etter innlegget (med leder)
 • 30 min gruppe og plenumsøkt om spørsmål/svar til Kirkens lære

4. økt: Kjærlighet

Mål:

 • At Kjærligheten er en forutsetning for livet
 • At Gud er kjærlighetens kilde, som den første skaper og livgiver

Innhold:

 • Kjærlighetens påvirkning på livet fra første stund.
 • Å skape er å elske
 • Å elske er å gi av seg selv.

Metode:

 • 10 min. innledningsdialog.
 • 40 min. drama
 • 10 min. oppsummering

8. klasse

Hovedtema for undervisningen for 8. klasse - "Å elske er å gi"

1. økt: Livet

Mål: Seksualitet og forplantning henger uløselig sammen. Jeg er selv ansvarlig for min seksualitet og min fruktbarhet. Gud vil liv. Ekteskapet gir det optimale miljø for forplantning og oppfostring av barn.

Innhold: Hvordan forstår vi: "Gud velsignet dem og sa: "Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere." (1 Mos 1, 28) Vi er livets forvaltere og jordens beskyttere.

Vi er skapt som mann og kvinne for å kunne gi livet videre. Et samleie kan resultere i barn. Forsiktighet og ansvar.

Prevensjonsbruk sett i forhold til Guds hensikter.

Metode: PowerPoint-presentasjon, samtale, oppgaver, faktaformidling, diskusjon.

2. økt: Identitet: Selvrespekt, integritet

 1. Fortelling om noe i tilknytning til tema
  Selvrespekt/integritet viser seg i ens tilstrebing i å leve i lyset, i åpenhet. Motsatt: mangel på integritet kan drive mot å leve i skjul, jf. Adam og Eva etter syndefallet. Hva gjør man når man har mistet sin selvrespekt/integritet? Den kan gjenopprettes.
 2. Gruppearbeid der fortellingen bearbeides gjennom oppgaver
 3. Presentasjon av gruppearbeid
 4. Presentasjon av et godt/integrert menneske, en rollemodell fra virkeligheten eller litteraturen

3. økt: Hvorfor kyskhet?

Innhold:

 • Hva er kyskhet og hvorfor kyskhet?
 • Hvordan forholde seg til media, samfunnet, venner når det gjelder kyskhet?
 • Lære noen fakta om Kirkens lære om kyskhet

Metode:

 • 10 min innlegg (power-point presentasjon)
 • Innledning, med filmklipp
 • Gruppesamtale (bl.a. om press/påvirkning) og plenumsdiskusjon
 • 30 min gruppe og plenumsøkt om spørsmål/svar til Kirkens lære

4. økt: Kjærlighet

Mål:

 • Gi innsikt i vennskapets kjærlighet og vennskapets funksjon
 • Gi de unge en forståelse for grensesetting i kontrast til det å gi av seg selv

Innhold:

 • Den vennskapelige kjærlighet
 • Venner som et mål i seg selv og ikke som et middel
 • Vennskapets utfordringer

Metode:

 • 10 min innledning
 • 25 min gruppearbeid etter kjønn
 • 10 min plenumspresentasjon

9. klasse

Hovedtema for undervisningen for 9. klasse - "Herre over mine egne valg"

1. økt: Livet

Tema: Abort

Mål: Ethvert liv er hellig og ukrenkelig, også uplanlagte og uønskede barn.

Power Point - presentasjon som tar for seg det 5. bud og Kristi formaning om at vi skal elske hverandre så høyt at vi er villige til å gi vårt liv for andre.

Bibelvers: "Du skal ikke slå ihjel" og "Elsk hverandre, slik som jeg har elsket dere." Hva betyr dette for oss kristne?

Forklare at det 5. bud omfatter all skade - psykisk og fysisk - på personer.

Hvert menneske har en sjel. Denne sjelen har Kristus gitt sitt liv for.

Diskusjon: Er abort løsningen på uønskede svangerskap? Er avvisning og drap riktig reaksjon? Bakgrunnsstoff fra Menneskeverd, katolske livsvernsorganisasjoner og Den katolske kirkes katekisme.

Situasjon fra virkeligheten: Marius og Linda ligger sammen, Linda blir gravid. De er bare 15 år, hva gjør de?

Oppgave, gjerne som rollespill i tre forskjellige grupper: Lag tre forskjellige mulige utganger på denne situasjonen.

En fin pro-life film som avslutning. Utdeling av fosterføtter-pins.

2. økt: Identitet: Min rolle og andres roller i mitt liv, relasjoner

 1. Innledning: Hvordan ser jeg på andre mennesker i forhold til meg selv? Hvorfor er jeg glad i dem? Hva ønsker jeg å gi/få? Hvordan vil jeg påvirke andre? Hva trekker jeg venner inn i, er det mot lyset eller mørket?
 2. Rollespill om påvirkning, god og dårlig.
 3. Oppsummering i plenum

3. økt: Etikk, seksualitet og Guds plass i våre liv

Innhold

 • Om seksualitet, kyskhet og hjertets renhet
 • Om utfordringer vi møter og at vi alltid kan komme tilbake
 • Om etikk og Guds plass i våre liv (hverdagen)
 • Rom for spørsmål og svar til Kirkens lære - fokus på forståelse

Metode:

 • 10 min innlegg (power-point presentasjon)
 • Gruppearbeid om etiske problemstillinger. Analyse av fortellinger.
 • Plenum: gruppene presenterer/diskusjon
 • Avrunding ved lærer/kateket

4. økt: Kjærlighet

Mål:

 • Gi innsikt i den erotiske og selvoppslukende kjærlighet
 • Gi kjennskap til kjærlighetens utrykksmåter i relasjon mellom mann og kvinne, og i hvilken grad en må kontrollere drifter i forhold til det å gi av seg selv og elske seg selv og den andre

Innhold:

 • Eros og mania - lidenskap på grensen til det destruktive
 • Seksualiteten som utrykk både for kjærlighet til medmennesket og som tilfredsstillelse for skaperønsket og ønske om å elske det skapte.

Metode:

 • 10 min innledning.
 • Gruppediskusjoner
 • Avrunding

10. klasse

Hovedtema for undervisningen for 10. klasse - "Jeg velger livet!"

1. økt: Livet

- VI ER LIVETS FOLK! VI SIER JA TIL LIVET!

Tema: Livsvern kontra bioteknologi, fosterdiagnostikk og eutanasi

Power Point-presentasjon av embryoets 14 første dager, forskjellige former for bioteknologisk forskning og eksperimenter samt eutanasi.

Situasjon fra virkeligheten: Petter har Downs syndrom. Da moren hans gikk til ultralyd, fikk hun tilbud om abort, men hun valgte å beholde Petter.

Diskusjon: Har vi noen rett til å sortere bort embryoer og fostre med utviklingsavvik? Hva trenger sykdomsrammede mest - avvisning og avlivning eller trøst og kjærlighet? Hva slags samfunn ønsker vi? Kan vi godta genetisk diskriminering? Kan sykdom og lidelse lære oss noe?

En film om Mor Teresas arbeid for det ufødte liv og for døende.

Johannes Paul II- tekster, bl.a. Evangelium Vitae.

Bør munne ut i en meget positiv bekreftelse av at vi, unge katolikker, vi velger livet!

Ja til livet- buttons og t-skjorter med pro-lifeargumenter deles ut.

2. økt: Identitet: Jeg, et seksuelt vesen. Drifter, dyder, lykke.

 1. Film fra Menneskeverd om ungdom og seksualitet
 2. Oppsummering i grupper
 3. Lærerpresentasjon: Seksualiteten er gitt oss av Gud. Det er hans gode vilje for oss og den har en hensikt. Ta opp temaet drifter og dyder, dyder kan være gode hjelpemidler i relasjoner. Dyder former din personlighet. Du eier deg selv, det er ikke driftene som styrer deg. Det å ville det gode for en annen, det at forelskelse og drifter er sterke i tenårene.

3. økt: Seksualitet og relasjoner

Innhold:

 • Om seksuell avholdenhet før ekteskapet
 • Om utfordringer vi møter og at vi alltid kan komme tilbake
 • Om relasjoner med andre mennesker, og om vår tro
 • Rom for spørsmål og svar til Kirkens lære - fokus på forståelse

Metode:

 • 10 min innlegg (power point presentasjon)
 • En fortelling i plenum som innledning til gruppearbeid
 • Kjønnsdelte grupper: (om kjærlighet, seksualitet og relasjoner),
 • 30 min gruppe og plenumsøkt om spørsmål/svar til Kirkens lære - fokus på forståelse

4. økt: Kjærlighet

Mål:

 • Gi forståelse for den vedvarende kjærlighet, uavhengig av følelsessvingninger.
 • Betydningen av vilje til kjærlighet
 • Formidle kjærligheten som en konstant livsholdning.

Innhold:

 • Åpne opp for samtaler om hvordan elevene selv har møtt kjærlighet fra egne foreldre. Hva vil de selv gjøre eller endre i sitt fremtidige voksne liv?

Metode:

 • Gruppediskusjoner
 • Avslutning
av Webmaster publisert 29.05.2010, sist endret 29.05.2010 - 13:40