For få kirker i Roma

Roma (KNA) - Allmennheten har tilgang til 1.048 kirker i bispedømmet Roma. Men av disse fungerer bare 328 som sognekirker, og bare hver åttende av bispedømmets 8.164 prester har å gjøre med sognearbeid. Det fremgår av en uttalelse som bispedømmet nylig offentliggjorde.

Vel 4.300 er ordensprester og arbeider for de flestes vedkommende i de forskjellige ordenssamfunnenes generalhus. I tillegg kommer at et stort antall geistlige er ansatt i Vatikanet. De resterende 1.055 arbeider i sognene i Roma.

Noen steder må én prest betjene opp til 20.000 katolikker. Til tross for det store antall kirker er det mangel på kirker i de tett befolkede områdene i byens utkant.

Katolsk Orientering 2/1998 (28. januar)

av Webmaster publisert 03.02.1998, sist endret 03.02.1998 - 20:23