Dokument om Holocaust

Et dokument om Holocaust ble mandag 16. mars offentliggjort i Vatikanet. Dokumentet, som bærer navnet "We remember: reflexion on the Shoah" uttrykker dyp beklagelse over de feil Den katolske kirkes sønner og døtre har gjort seg skyldige i, og kaller alle troende til å angre alle uttrykk eller følelser for antisemitisme.

Dokumentet som er tilgjengelig på engelsk og italiensk, ble presentert av Kardinal Edward Cassidy, som er president i Vatikanets kommisjon for forholdet til jødedommen. Dokumentet har lenge vært påtenkt, og flere bispekonferanser - den franske, polske og den tyske - har nylig kommet med uttalelser om Kirkens forhold til Holocaust.

Det er pave Johannes Paul II som ba om at dokumentet skulle forberedes, og han har selv skrevet forordet. I anledning forberedelsene til år 2000 har paven tatt til orde for en generell samvittighetsransakelse blant kristne for å avdekke og korrigere "fortidens feil og utroskap". Erkjennelsen av hvilket grotesk onde Holocaust var, er et viktig aspekt av denne samvittighetsransakelsen, sa han. Denne erkjennelsen skulle føre kristne til dialog med jødiske samfunn og arbeide for at anti-semitismen utryddes, og at de grufulle forbrytelser som nazi-regimet gjorde seg skyldig i, aldri må gjentas. Dokumentet foreslår at sorgen over den smerte som ble påført det jødiske folk skal gi seg uttrykk i bot, og at denne igjen bør motivere kristne til å bekjempe enhver tendens til forakt for anderledes troende.

Holocaust er en skamplett på det tyvende århundres historie, sies det videre, "et århundre merket av umenneskelighet". Ingen kan være likegyldige til denne fasen i historien. Det er ikke bare et uttrykk for en historisk krise, men en åndens og religionens krise. Dokumentet tar også for seg relasjonene mellom kristne og jøder i et videre historisk perspektiv. Det viser til et tidligere dokument, fra november 1997, hvor pave Johannes Paul II gikk inn på de teologiske feil som stimulerte "anti-judaismen" - forakt for jøder. Men dokumentet leder også oppmerksomheten mot den anti-semitisme som bidro til Holocaust, nemlig en særlig rase-teori, som er i klar motsetning til kristen lære. Denne nazi-ideologien ble fordømt av Kirken, mest eksplisitt i pave Pius XIs encyklika "Mit brenneder Sorge" fra 1937. Holocaust kan derfor også føres tilbake til et "moderne og ny-hedensk regime", som kardinal Cassidy uttrykte det ved pressekonferansen.

Dokumentet undersøker likevel spørsmålet om nazistiske raseteorier kunne legaliseres uten kristnes medvirkning, og om ikke anti-semittiske holdninger blant Europas kristne bidro til en aksept av Holocaust. Selvom det blant kristne også fantes dem som viste heroisk motstand mot nazi-regimet, og gjorde det som stod i deres makt for å beskytte jøder, var det andre som ingenting gjorde, eller som også samarbeidet med nazistene.

Dokumentet avsluttes med å gjenta det pave Johannes Paul II sa da han i april 1986 besøkte Romas synagoge: nemlig nødvendigheten av at alle kristne anerkjenner og ærer "våre eldre brødre". (CSW/abh)

av Webmaster publisert 17.03.1998, sist endret 17.03.1998 - 00:04