Ny generalvikar i Trondheim stift

Biskop Georg Müller SS.CC., biskop-prelat av Trondheim, har utnevnt pastor Torbjørn Olsen til generalvikar i Trondheim stift. Den nye generalvikaren ble innsatt i høymessen i St. Olav kirke i Trondheim søndag 3. mai ved å avlegge trosbekjennelse og troskapsed i samsvar med fastlagt formular på latin.

Utnevnelsen gjelder for en periode på to år. Torbjørn Olsen er for tiden sogneadministrator i Trondheim, men reiser om kort tid tilbake til sin ordinære stilling som sogneprest i Bodø når pater Morten Person O.P. overtar som sogneprest i Trondheim. Olsen vil utøve sitt nye embete som generalvikar fra Bodø. Trondheim stift har vært uten generalvikar siden p. Heinz-Josef Catrein SS.CC. ble avsatt i brev av 8. september i fjor.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 03.05.1998 - 18:17